Saluki Norge! Heading
Saluki - Norge
  Saluki: Arab Bahari’s  Varah Wahimah
Foto: Evy Fredhjem
 
Arab Bahari’s
Varah Wahimah
Kallenavn: Wahimah
Født: 05. april 2004
Kjønn: Tispe
Farge: Hvit
Eier: Evy Fredhjem
Oppdretter Christine du Rot Hazard
Arab Bahari’s salukis
Frankrike
Avkom:
Biscotti Razali-kull
Biscotti Razali Nadeem hannhund
Biscotti Razali Nadir hannhund
Biscotti Razali Nafsaniyah tispe
Biscotti Razali Naseehah tispe
Biscotti Razali
             Nee Alsayad Caravan
tispe
Biscotti Razali Nooriyah tispe
Biscotti Razali Noufous tispe
Biscotti Razali Nura Salmanazar tispe
Biscotti C-kull
Biscotti Csilai Chayaan-Amir hannhund
Biscotti Csilai Coskun hannhund
Biscotti Csilai Cassim hannhund
Biscotti Csilai Cilla hannhund
Biscotti Csilai Charisma hannhund
Biscotti Csilai Cassiopé tispe
Int Ch
Arab Bahari’s
Omar Pasha Ibn Uali
Arab Bahari’s Cha’Ali Uali Al Caliphs Zari Arab Bahari
Arab Bahari’s Anandji Pali
Arab Bahari’s Gamar Zaia F Ch
Arab Bahari’s Rashid El Muniqi
Bahari’s Talia Iphigenia
F Ch
Arab Bahari’s Nura Nefisa
Arab Bahari’s Cha’Ali Uali Al Caliphs Zari Arab Bahari
Arab Bahari’s Anandji Pali
Arab Bahari’s Ghazi Aini Arab Bahari’s Cornelius Huricane Bohemia
Int Ch
Arab Bahari’s Bint Radjilali