Saluki Norge! Heading
Saluki - Norge
Kabeerah Barahir Kabeerah Barahir
Foto: Benedicte Tuft Aasen Foto: Benedicte Tuft Aasen
 
Kabeerah Barahir
Kallenavn: Bahir
Født: 06. mars 2016
Kjønn: Hannhund
Farge: Krem
Eier: Benedicte Tuft Aasen
Oppdretter Eva & Lars Bergmann, Sverige.
Kennel Kabeerah
Utstillingsresultater
NORD DE VDH CH
Dahaqin Baqir
Khalils Salah Al-Din Shariar NORD UCH EUJV-05 Aziz Varedat
SE UCH SV-04 Khalils Kibriya
C.I.B, NORD CH, FR CH, SE LCCH
Dahaqin Azuma Ashantii
SE CH El-Ubaid's Genesis
SE LCCH Baklava's Tigris Min Dahaqin

SE UCH
Kabeerah Arwen

Al Shên Nasr Al Lahdah SE N UCH Al Shên Qamar Al Dahabi
Shahdi Zahra
SE UCH Seadis Elektra C.I.B NORD LT RU UCH Khaireddin Sarif
C.I.B NORD CH Khalils Lababa