Saluki Norge! Heading
Saluki - Norge
  Saluki: Caravan La'if Morafiq
 
Caravan La'if Morafiq
Kallenavn:
Født: 18. mars 1993
Kjønn: Hann
Farge: Krem
Eier: Mariah Hjerpe
Sverige
Oppdretter Lotta Brun &
Jack J. Jackson
Kennel Caravan
Int N & S Ch Samoem's S'Rir Ch Samoem's Sarkis Ch Samoem's Sehmuz Bey
Ch Abrisa von Felsenkeller
Ch Samoem's Schundavari Zenarius Alluzen
Samoem's Sibidaj
N CH Caravan Felicia N S CH Al Caliphs Jabez of Stall Joker Ch Windswift al Caliph
Ch Al Caliph Rayanee
Ch Sahrai Hannah el Shammar Ch Sahrai Fahim
Sahrai Aîsah Tamasa