Saluki Norge! Heading
Saluki - Norge
 
Kennel Heckmann Aud Heckmann
   1981
   Heckmann 1. kull Hannhunder Tisper
  Satello El Kamis Salina El Awla
    Sarah El Thania
    Sari El Sabah
    Shana El Sadesa
    Shari El Thaletha
    Shiba El Rabah
   Født: 08. september 1981

Far: NORD CH Kirman Jahangir

Mor: Shami Fatima