Saluki Norge! Heading
Saluki - Norge
  Saluki: Sharqiy Shaman's Lahina
Foto: Frisén
S UCH

Sharqiy Shaman's Lahina

Kallenavn: Ina
Født: 15. april 1991
Kjønn: Tispe
Farge: Rød
Eier: Katarina Widström &
Annelund Vallby
Dhawati salukis
Sverige
Oppdretter Berit og Jonny Hella
Kennel Sharqiy Shaman
Avkom:
Dhawatis I-kull              (Sverige)
Injizaab Djinn hannhund
Iqban Asil hannhund
Izaz Amal tispe
Dar el Hindiayas
Dakin al Caravan
Windswift Mark Hindiya Windswift Dhalul
Windswift Tiara
Dar el Hindiayas Hadiya Sahrai Hazuk-al-Nafud
NORD CH Kashmani's Kayesha
S CH Dar el Hindiayas Haliya Sahrai Hazuk-al-Nafud SF S CH Sahrai Fahim
Sahrai Aisah-Tamasa
NORD CH Kashmani's Kayesha Windswift Al Jabir
NORD CH Wenarja's Washaya