logo Saluki Norge! Heading
Saluki - Norge
       
Kontakt
   Kontakt Saluki - Norge
For å sende bilder eller opplysninger til salukiarkivet:

E-post til: arkiv@saluki-norway.com
For å sende nyhetssaker eller annen informasjon, spørsmål og generelle henvendelser:

E-post til: web@saluki-norway.com
For å sende lure coursing resultater, nye lc-championater og nye lc-lisenser:

E-post til: lc@saluki-norway.com
 
Saluki: Badavie Gravello
Badavie Gravello - Foto: Sissel Nystad