Saluki Norge! Heading
Saluki - Norge
Årets LC-saluki 2010
  Årets LC-saluki
Saluki Norge 2012
Saluki Norge 2011
Saluki Norge 2010
Saluki Norge 2009
Saluki Norge 2008
  Årets LC-mynde
Saluki Norge Årets LC-mynde 2011
Saluki Norge Årets LC-mynde 2010
Saluki Norge Årets LC-mynde 2009
Saluki Norge Årets LC-mynde 2008
Saluki Norge Årets LC-mynde 2007
Saluki Norge Årets LC-hund 2006
Saluki Norge Årets LC-hund 2005
Saluki Norge Årets LC-hund 2004
Saluki Norge Årets LC-hund 2003
   
   

Regelverk for utregning av Årets LC-saluki

• Poengutregningen for årets LC-saluki er basert på deltagelse på inntil 5 offisielle prøver avholdt i nordiske land i løpet av en sesong, og skjer på følgende måte:
1. plass - 20 poeng,
2. plass - 18 poeng,
3. plass - 16 poeng,
osv. til 10. plass - 2 poeng.
I sluttpoengsummen innberegnes i tillegg 1 poeng for hver startende saluki som er slått.

• Ved prøver med kjønnsfordelt plassering regnes poengene for alle slåtte hunder ikke bare hunder som er slått i det samme kjønnet. Ved lik sluttpoeng plasseres hundene etter antall poeng som er oppnådd i andre omgangen.

• Hunder som har samme plassering får kun poeng fra de hundene som havner etter dem på plasseringslista, og altså ikke fra hverandre.

• Hunden må ha oppnådd minimum 50 poeng i hver omgang på samtlige tellende prøver.

• Poeng regnes for de fem beste resultatene i løpet av sesongen.

• LC-prøver med spesielle krav til deltagelse, som for eksempel EM, teller ikke.

• Hunder som konkurrerer om å bli Årets LC-Saluki må være norskeide og eieren må ha permanent bostedsadresse i Norge.

Les mer om Lure Coursing på LC-utvalgets sine sider

Les NKKs regler for Lure Coursing

    Nr. Navn   Poengsammenregning Poengsum
Saluki: Caravan Zariefa
  1 NORD N S FIN LCCH
Caravan Zariefa

  Saluki - Norge 29 + 17 + 41 + 36 + 33 156 poeng
Saluki: Caravan Ustura Bahiim
  2 N UCH
Caravan Ustura Bahiim
  Saluki - Norge 22 + 23 + 21 + 21 87 poeng
dille
  3 Caravan Bariza Badiiah Bint Bahiim   Saluki - Norge 42 + 37 79 poeng
dexter
  4 N UCH
Aziz Dayeman
  Saluki - Norge 25 + 39 64 poeng
afaia
  5 Caravan Afaia Al’hambra
  Saluki - Norge 20 + 33 + 9 62 poeng
chenit
  6 Courtborne Chara Mar Chenit
  Saluki - Norge 13 + 26 39 poeng
loke
  7 N UCH
Badavie Internal Flame
  Saluki - Norge 28 28 poeng
minastir
  8 Badavie Minastir
  Saluki - Norge 17 + 7 24 poeng
leinah
  9 N UCH N S LCCH
El-Adini Lainah

 

  Saluki - Norge 21 21 poeng
isis
  10 Afking's Isis al Caravan   Saluki - Norge 10 + 8 18 poeng

charmen

  11 Courtborne Chara Mar Charmen   Saluki - Norge 14 14 poeng
ozzy
  12 N UCH
Courtborne Chara Mar Cheidon
  Saluki - Norge 11 11 poeng
nadir
  12 Biscotti Razali Nadir   Saluki - Norge 11 11 poeng
setar
  14 N UCH
Yazid Sethar
  Saluki - Norge 10 10 poeng
bahram
  14 N SE UCH NV-10
Al Wathba Bahram Al Nadir
  Saluki - Norge 10 10 poeng
yaminah
  16 Caravan Yaz Yaminah   Saluki - Norge 8 8 poeng
Saluki: Caravan Wathaarah
  16 INT LCCH
Caravan Wathaarah
  Saluki - Norge 8 8 poeng
jahara
  18 El-A´dini Jahara   Saluki - Norge 7 7 poeng
Saluki: Noor Inca Alfa Romeo Visconti
  19 C.I.B N SE UCH
Noor Inca Alfa Romeo Visconti
  Saluki - Norge 5 5 poeng
kybele
  20 NT PL EST LIT N UCH
El-Adini Kybele
  Saluki - Norge 4 4 poeng
sirah
   

Caravan Yaz Yasirah

  Saluki - Norge   0 poeng
fanta
    Caravan Yaz Yildiz   Saluki - Norge   0 poeng