Saluki Norge! Heading
Saluki - Norge
       
  Vil hunden din være blodgiver?
 
 
 
 
  Tekst: Norges Veterinærhøgskole

Hvorfor?
Akkurat som vi mennesker kan få behov for blodtransfusjon kan også dyr det. Behovet kan oppstå over tid pga. kortere- eller lengrevarende indremedisinsk sykdom, eller det kan oppstå akutt som følge av plutselig alvorlig blødning, for eksempel ved påkjørsel eller under en operasjon.
Det har de siste årene blitt mer og mer alminnelig å gi blodtransfusjon til hunder og hvert år reddes livet til mange hunder pga denne støttebehandlingen.

Hvem kan være blodgiver?
For at en hund kan være blodgiver må den oppfylle noen kriterier. Dette er nødvendig for mottakerens sikkerhet og for donorens egen trivsel.

Donorhunden må:

  • være mellom 1 og 4 år gammel ved innrullering i blodbanken (kan være donor til den fyller 8 år)
  • veie over 25 kg
  • må ikke ha vært i utlandet (med unntak av Sverige)
  • må ikke ha hatt valper
  • ha rolig temperament
  • være tilsynelatende frisk (bekreftes ved klinisk undersøkelse og blodprøve)

Screening
Oppfyller din hund kravende over er du velkommen til å ta kontakt. Da setter vi din hund opp til time til såkalt screening. Det vil si at den kommer inn til en grundig helsesjekk som består av klinisk undersøkelse, blodprøve for sjekk av flere organfunksjoner og blodtypetest. Samtidig vurderer vi om din hund føler seg trygg nok i en klinikksituasjon til å bli blodgiver.
Hunder som inngår i vårt donorkorps vil få jevnlige helsesjekk med blodprøver så lenge de er aktive donorer.

Selve blodgivningen
Selve blodgivningen tar ikke lang tid, vanligvis 8-15 minutter. Likevel bør du regne med at besøket kan ta opp til én time på grunn av at hunden først skal ha en helsesjekk med måling av blodprosent og undersøkelse av morgenurinprøve. Umiddelbart etterpå vil den også få tilbud om mat og vann i klinikken.

Etter blodgivningen
Unngå hard trening de første døgnene etter blodgivningen.
Hvis donor utvikler tegn på sykdom (for eksempel oppkast og diaré) innen 2 uker etter blodgivningen må du som eier ta kontakt med blodbanken vår som vil vurdere om blodproduktene eventuelt må destrueres.

Kontakt: blodbank@nmbu.no