Saluki Norge! Heading
Saluki - Norge
Årets mestvinnende saluki på NKKs utstillinger 2019
Qirmizi Ovation
Foto: Ingunn Solberg Eriksson
Zadonas Durandal
Foto:Jessica Bolander
Amasoneland`s Midsummer Hippolyta
Foto: Kari Anne Askvik
Tarah
Aziz Qitarah
Foto: Renata Ewa Goel
Amiyat Essowyn
Foto: Jan-Åke Svärd
  Årets utstillingssaluki - arkiv
Saluki-Norge 2019
Saluki-Norge 2018
Saluki-Norge 2017
Saluki-Norge 2016
Saluki-Norge 2015
Saluki-Norge 2014
Saluki-Norge 2013
Saluki-Norge 2012
Saluki-Norge 2011
Saluki-Norge 2010
Saluki-Norge 2009
Saluki-Norge 2008
Saluki-Norge 2007
Saluki-Norge 2006
Saluki-Norge 2005
Saluki-Norge 1972 - 2004
  Årets mestvinnende saluki
  på NKKs utstillinger
Saluki-Norge 2018
Saluki-Norge 2017
Saluki-Norge 2016
Saluki-Norge 2015
Saluki-Norge 2014
Saluki-Norge 2013
Saluki-Norge 2012
Saluki-Norge 2011
  Årets utstillingsmynde
Saluki-Norge 2017
Saluki-Norge 2016
Saluki-Norge 2015
Saluki-Norge 2014
Saluki-Norge 2013
Saluki-Norge 2012
Saluki-Norge 2011
Saluki-Norge 2010
Saluki-Norge 2009
Saluki-Norge 2008
Saluki-Norge 2007
Saluki-Norge 2005
 
  Nr Navn Dato Sted Antall Plass Poeng Sum
  1 Qirmizi Ovation 16.13.2019 Kristiansand 13 BIR 5 +  
01.06.2019 Melsomvik 17 BIR 5 +  
16.11.2019 Lillestrøm 43 BIR 5 +  
17.08.2019 Lillehammer 18 BIR 5 +  
15.11.2019 Lillestrøm 45 BIR 8 = 28
2 Zadonas Durandal 16.02.2019 18 BIR 5 +  
15.02.2019 16 BIR 5 = 10
  2 Amasoneland's Midsummer Hippolyta 05.05.2019 Ålesund 16 BIR 5 +  
04.05.2019 Ålesund 13 BIR 5 = 10
4 Aziz Qitarah 29.06.2019 Trondheim 26 BIR 5 +  
   
16.02.2019 29 BIM 3 = 8
5 Amiyat Essowyn 15.11.2019 Lillestrøm 45 BIM 5 +  
16.11.2019 Lillestrøm 43 BIM 3 = 8
"Årets mestvinnende (rase) på NKKs utstillinger".
Poengsystem:
NKKs internasjonale/nordiske utstillinger: BIR 5 poeng og BIM 3 poeng.
Dogs4All: BIR 8 poeng og BIM 5 poeng.
Hunden må ha oppnådd BIR eller BIM på minst to av NKKs internasjonale utstillinger. Alle plasseringer i løpet av året legges sammen. Hunden med flest poeng totalt er vinner av årskonkurransen. Ved poenglikhet vinner den som har flest BIR. Ved likt antall BIR vinner den hunden som har blitt BIR på de(n) utstillingen(e) hvor flest i rasen deltok. Ved evt fortsatt likhet kåres to vinnere.