Ice (C.I.B NORD FI LUX UCH DKV-11 EUJV-11 Aziz Ihsan) er blitt en dobbel tysk champion og begge titlene er blitt bekreftet.
Tyskalnd har et annet system for å tildele championater enn det vi er vant med i Skandinavia. Det er altså to typer tysk championat; Tysk Klubb championat – DE UCH og Tysk Kennel Klubbs championat VDH UCH.

Ice har klart alle kravene for begge titlene, og det har vært en lang vei for å oppnå disse. Han startet å "samle på" certene i april 2012 og klarte først kravene for DE UCH i mai 2014 i Dortmund på VDH-Europawinner utstilling. For å oppfylle kravene for VDH championat viste han seg i Leipzig på German Winner Show. Dagen etter ble han også BIR og VDH-Leipzig Winner. En kjempestolt eier gratulerer!

Les her om Ice sine bragder og kravene for tildeling av tyske championattitler:

Det er to typer tysk championat som godkjennes av NKK; Tysk Klubb championat – DE UCH og Tysk Kennel Klubbs championat VDH UCH
For VDH UCH (tysk kennelklubbs championat) gjelder disse reglene:

• Hunden skall skal ha vunnet 5 x VDH-cert for minst 3 ulike dommere
.
• Minst 12 måneder og en dag skal gå mellom det første og siste VDH.

• Minst 3 av VDH skal være vunnet på en internasjonal eller nasjonal
utstilling for alle raser og maks 2 VDH får regnes fra klubbutstillinger.

• VDH certifikat tildeles i klassene: unghund, åpen, bruks og champion.

• Det tildeles også Reserve-VDH til hunden som kommer som nr 2 i
klassen. Reserve-VDH kan byttes inn i VDH-certifikat om hunden som
tildeles certifikatet allerede er en VDH-tysk utstillingschampion.

• På German Winner Show,VDH-Bundessieger og VDH-Europasieger (OBS! Må ikke forveksles med Europavinner utstillingen EUV) regnes hver VDH som to og et Reserve-VDH som ett VDH.

For DE UCH (tysk DWZRV - klubbchampionat) gjelder disse reglene:

• Hunden skal ha vunnet 4 x CAC for minst 3 ulike dommere.

• Minst 12 måneder og en dag skal gå mellom det første og siste CAC.

• Det tildeles bare ett CAC-certifikat for en tispe og ett for hannhund.
Vinnere av unghund, åpen, og bruks klassene konkurrerer med hverandre.

• Det tildeles også reserve-CAC. Hunden som ble nr 2 i same klassen
som vinner hunden kalles inn i ringen og det konkurreres på nytt.
Reserve-CAC kan byttes inn i CAC om hunden som tildeles certifikatet
på utstillingen allerede er en DE-utstillings champion.