Artikkelen er skrevet av veterinæren Liva Ihle Vatne som jobber til daglig på Anicura dyresykehus i Uelandsgate i Oslo og har kardiologi som spesialfelt. Hun tar imot henvisninger fra hele landet for utredning, behandling og operasjoner av hjertepasienter. Hun er lederen i den norske forening for veterinær kardiologi (NFVK) og godkjent for hjerteundersøkelse av hund i regi av NFVK.
Last ned >>
Artikkelen sto på trykk i sommerutgave av Mynden 2016.

Vinteren 2017 inviterte Salukiutvalget til temakveld med kardiolog Liva Ihle Vatne med tema «Hjertesykdom på mynder»
Artikkelen sto på trykk i vinterutgave av Mynden 2017.
Sammendraget fra kvelden kan du finne her >>

NKK registrerer i samarbeid med Norsk Forening for Veterinær Kardiologi (NFVK) screeningresultater fra hjerteundersøkelser i DogWeb. Det er kun veterinærer som er spesielt godkjent av NKK/NFVK som kan registrere slike resultater.

Undersøkelse med ultralyd
Hjertescreening for avl innebærer en full undersøkelse med lytting (auskultasjon) og spesialisert ultralyd. For de fleste hjertesykdommer er det denne prosedyren som best avdekker hjertets tilstand. Ultralydundersøkelsen krever avansert utstyr og høy kompetanse, og NFVK fører liste over veterinærer som innehar dette.

Listen over godkjente veterinærer vil oppdateres dersom flere undersøkere godkjennes. Det er krav om et visst antall hjerteutredninger pr. år pr. veterinær for å opprettholde status på lista.

Dekning på landsbasis
Det er på landsbasis 6 undersøkere som er godkjent for å kunne utføre ultralydundersøkelser i regi av NFVK. Disse er geografisk fordelt på Oslo, Lørenskog, Telemark, Stavanger, Bergen og Stjørdal. Noen av de godkjente veterinærene reiser fast til klinikker Nord-Norge, inkludert Bodø og Tromsø. 

Følgende veterinærer er godkjente for å utføre ultralyd-undersøkelser av hjertene til avlshunder i regi av Norsk Forening for Veterinær Kardiologi:

  • Per Jørgen Engum, AniCura Stjørdal Dyreklinikk, Sandgata 5, 7500 Stjørdal, tlf: 74 84 00 90
  • Thomas Øyo, AniCura Dyresykehuset Bergen Sør, Søråshøgda 7B, 5235 Rådal, tlf: 55 11 60 60
  • Gunhild Ørn, AniCura Dyresykehus Stavanger, Torgveien 15, 4016 Stavanger, tlf: 51 51 00 60
  • Inge Vogt Engeland, AniCura Dyreklinikken Telemark, Bøvegen 273, 3810 Gvarv, tlf: 35 95 62 62
  • Liva Vatne, AniCura Dyresykehus Oslo, Uelandsgate 85, 0462 Oslo, tlf: 815 70 005
  • Katarina Storli, Evidensia Lørenskog Dyreklinikk, Boecksgate 1, 1473 Lørenskog, tlf: 67 91 69 91

Undersøkelser kan også foregå på følgende klinikker:

  • Evidensia Bodø dyreklinikk (Katarina Storli)
  • AniCura Tromsø (Liva Vatne)
  • Evidensia Oslo Dyresykehus (Katarina Storli)

Time bestilles på den enkelte klinikk, og alle klinikkene har det skjemaet som skal brukes i forbindelse med registrering i DogWeb