I denne perioden har utvalget bestått av:

Leder: Joanna Engvik
Kasserer: Ann Kristin Børsum
Sekretær Marita Solum Gustavsen
Ansvarlig for stoff til Mynden: Ine Dyngeland
Webmaster: Renata Ewa Goel

 • Salukiutvaget har hatt fire møter via Teams under året. All kontakt mellom møtene har foregått ved bruk av e-post, messenger og telefon.
 • Utregning av årets utstillingssaluki har Joanna hatt ansvaret for. Listen ble kontrollregnet av Renata Ewa Goel.
 • Utregning av årets lure coursing saluki har Ann Kristin Børsum hatt ansvaret for og listen ble kontrollregnet av Joanna Engvik.
 • Oppdateringene av hjemmesiden til Salukiutvalget ble ivaretatt av Renata Ewa Goel, Marita Solum Gustavsen og Andrea Victoria Haugland (ikke medlem avutvalget). Hjemmesiden ble oppdatert regelmessig.
 • Ann Kristin hadde full kontroll på regnskapet. Regnskapet er oversendt til NMK.
 • Ine leverte salukirelatert stoff til Mynden, men det byr på utfordringer å presentere aktuell stoff siden vi ikke kan forutsi når bladet kommer til medlemmene.
 • Salukispesialen 2021 ble holdt i Lillehammer var en hyggelig opplevelse for utstillere, dommer samt alle oss i utvalget. Vi ser oss meget fornøyd med selve arrangementet, selv om vi gikk med underskudd rent økonomisk.
  Underskuddet var ”planlagt” i.o.m. vi hadde en utenlandsk dommer og flere andre kostnader i forbindelse med spesialen. Salukiutvalget har en ”plan” for å ikke gjenta dette i 2022.
 • 10 på topp utstillingssaluki 2020 ble hedret med rosetter under Salukispesialen.
 • Det ble søkt om cert utstilling i 2022.
 • Dommeren til Salukispesialen i 2022 i Drammen er invitert og vi er godt i gang med planlegging av årets arrangement.

Som leder SU ønsker jeg å takke alle utvalgsmedlemmer samt Andrea Viktoria Haugland for flott innsats og godt samarbeid i året som var.

Med vennlig hilsen
Joanna Engvik
leder Salukiutvalget