Velkommen til Saluki Norge!

Saluki Norge er nettstedet til Salukiutvalget, et arbeidsutvalg under Norsk Myndeklubb. Her finner du informasjon om aktiviteter i tilknytning til rasen, generell informasjon om saluki, samt informasjon om Salukiutvalgets aktiviteter.
I Salukiarkivet finnes det informasjon over alle norske saluki, fra den første importen til Norge i 1960 til idag.

banner web 2022

 

Månedens bilde


Månedens bilde juli
Fra venstre - Volantes Chimaera, eier Kristian Viken - Dabka's Qaiser, eier Renata E. Goel & Erik Watz - Baklava’s X-MAS Shining Star, eier Kristian Viken - Famerelle Alvarinho Quinntara, eier Renata E. Goel & Erik Watz. Foto: Kristian Viken