Velkommen til Saluki Norge!

Saluki Norge er nettstedet til Salukiutvalget, et arbeidsutvalg under Norsk Myndeklubb. Her finner du informasjon om aktiviteter i tilknytning til rasen, generell informasjon om saluki, samt informasjon om Salukiutvalgets aktiviteter.
I Salukiarkivet finnes det informasjon over alle norske saluki, fra den første importen til Norge i 1960 til idag.

Salukispesialen 2021

Månedens bilde


Månedens bilde juni
Baklava's X-mas Shining Star. Eier: Kristian Viken & Baklava's X-mas Gift U Know. Eier: Felicia Hörnbäck.
Foto: Kristian Viken.