Hjertefeil forekommer i rasen, men oppleves ikke som et stort problem. Medfødte hjertefeil forekommer også, men er uvanlige. Eldre hunder får noen ganger forandringer i hjerteklaffene med nedsatt funksjon som resultat.
En spesifikk hjertesykdom, som blant annet forekommer hos saluki, er dilatert kardiomyopati, forkortet til DCM. DCM er en uhelbredelig og dødelig lidelse. Hunden har forstørret hjerte med dårlig pumpefunksjon. Lidelsen utvikles raskt etter at hunden viser de første symptomene, som dårlig allmenntilstand, ofte med kortpustethet. Mange av de syke hundene har en lang preklinisk periode, altså uten symptomer, derfor er hjertescreening hos en hjertespesialist eneste mulighet til å identifisere syke hunder. Det har vist seg at det sannsynligvis er en arvelig komponent når sykdommen oppstår. Det er imidlertid ikke bevist hvilket eller hvilke gener som forårsaker sykdommen.
Derfor anbefaler vi at hunder, som skal brukes i avl, undersøkes med ultralyd før paring.
På denne måten kan man forhindre at dyr med hjertesykdom brukes i avl.
NKK registrerer i samarbeid med Norsk Forening for Veterinær Kardiologi (NFVK) screeningresultater fra hjerteundersøkelser i DogWeb. Det er kun veterinærer som er spesielt godkjent av NKK/NFVK som kan registrere slike resultater.

Godkjent screener

Kun veterinærer med spesiell godkjenning kan foreta hjertescreening.

Undersøkelse med ultralyd
Hjertescreening for avl innebærer en full undersøkelse med lytting (auskultasjon) og spesialisert ultralyd. For de fleste hjertesykdommer er det denne prosedyren som best avdekker hjertets tilstand. Ultralydundersøkelsen krever avansert utstyr og høy kompetanse, og NFVK fører liste over veterinærer som innehar dette.

Dekning på landsbasis
Følgende veterinærer er godkjente for å utføre ultralyd-undersøkelser av hjertene til avlshunder i regi av Norsk Forening for Veterinær Kardiologi:

 • Per Jørgen Engum, AniCura Stjørdal Dyreklinikk, Sandgata 5, 7500 Stjørdal, tlf: 74 84 00 90
 • Thomas Øyo, Minde Dyreklinikk, Kanalveien 54, 5063 Bergen, tlf: 777 12 777
 • Gunhild Ørn, Hinna Dyreklinikk, Auglendsmyrå 2, 4016 Stavanger, tlf: 51 81 90 90 
 • Inge Vogt Engeland, AniCura Dyreklinikken Telemark, Bøvegen 273, 3810 Gvarv, tlf: 35 95 62 62
 • Liva Vatne, AniCura Dyresykehus Oslo, Hoffsveien 70c, 0377 Oslo, Tlf. 21 52 53 00/815 70 005
 • Katarina Storli, Evidensia Lørenskog Dyreklinikk, Boecksgate 1, 1473 Lørenskog, tlf: 67 91 69 91
 • Hanna Sofie Romstad, Skedsmo Dyreklinikk, Riisveien 75, 2007 Kjeller, tlf: 63878500
 • Anne Øverby Øvergaard, Vetsentrum, Engomsvingen 1, 2323 Ingeberg, tlf: 62509030
 • Kirsti Bjørndal, AniCura Vennesla Dyreklinikk, Torsbyveien 5, 4700 Vennesla, tlf: 38155600
 • Ine Sund, AniCura Byåsen Dyrehospital, Byåsveien 120, 7020 Trondheim, tlf: 45 47 33 33

Undersøkelser tilbys også på følgende klinikker:

 • Evidensia Bodø dyreklinikk (Katarina Storli)
 • AniCura Tromsø (Liva Vatne)
 • Evidensia Oslo Dyresykehus (Katarina Storli)

Time for undersøkelse bestilles på den enkelte klinikk som passer best for deg, og alle klinikkene har skjemaet som skal brukes i forbindelse med denne spesielle undersøkelsen. Det er ønskelig at resultatet vil bli lagt inn i hundens helseopplysninger på NKKs Dogweb.


Artikkel "Dilatert kardiomyopati, DCM" av veterinær Ingunn Solberg Eriksson. Artikkelen opprinnelig publisert i Salukibladet i Sverige.
Dilatert kardiomyopati (DCM) er en sykdom i hjertets muskel som fører til forstørret hjerte, dårligere kontraksjoner og nedsatt evne til å pumpe blodet rundt i kroppen. Sykdommen utvikles langsomt, men fører til slutt til at hunden får hjertesvikt og dør. Sykdommen fins hos saluki. Artikkelen forklarer hva DCM er, samt beskriver symptomer, behandling og prognose.
Last ned >>


Artikkel "Hjertesykdom hos saluki"
Artikkelen sto på trykk i sommerutgave av "Mynden" 2016 og er skrevet av veterinæren Liva Ihle Vatne som jobber til daglig på Anicura Dyresykehus i Oslo og har kardiologi som spesialfelt. Hun tar imot henvisninger fra hele landet for utredning, behandling og operasjoner av hjertepasienter. Hun er lederen i den norske forening for veterinær kardiologi (NFVK) og godkjent for hjerteundersøkelse av hund i regi av NFVK.
Last ned >>


Temakveld "Hjertesykdom på mynder"
Vinteren 2017 inviterte Salukiutvalget til temakveld med kardiolog Liva Ihle Vatne med tema «Hjertesykdom på mynder»
Artikkelen sto på trykk i vinterutgave av Mynden 2017.
Sammendraget fra kvelden kan du finne her >>