Salukiutvalget jobbet i 2023 med en sak som omhandler testing av NCL før avl, og dette var oppe på generalforsamlingen til Norsk Myndeklubb (NMK) i 2023. På generalforsamlingen ble det enstemmig vedtatt at det skal jobbes for at det blir et krav at foreldredyr må være testet for NCL og at resultatet er registrert hos NKK for å få registrert et valpekull.

I den forbindelse ser vi at det er flere spørsmål og misforståelser vi ønsker å klare opp i. Derfor har vi satt sammen denne oversikten over ofte stilte spørsmål og svar. Om du har andre spørsmål ønsker vi gjerne at du tar kontakt med oss på e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Høsten 2023 vedtok Sunnhetsutvalget i NKK at det innføres krav om kjent DNA-status for sykdommen Neuronal Ceroid Lipofuscinose (NCL NCL8) hos foreldredyr av rasen saluki for registrering av avkom i NKK, og minst ett av foreldredyrene må være genetisk FRI for det sykdomsfremkallende genet.

Hva er NCL?

NCL står for Neuronal Ceroid Lipofuscinose og blir også kalt for hjernesvinn. Syke hunder vil begynne å vise symptomer rundt 11 måneders alder og dør innen de er to år gamle. Symptomene er personlighetsforandringer, nedsatt syn, ustøhet, hodeskjelvinger, kramper og lammelser, de viser frykt i kjente miljøer og kan bli redd skygger og stillestående gjenstander.

NCL er en autosomal recessiv sykdom, som betyr at begge foreldrene må være bærer av det syke genet for at valpene kan få sykdommen. To bærere vil få avkom som er gjennomsnittlig fordelt med 25% valper med begge delene av det syke genet (syke), 25% valper uten det syke genet (fri) og 50% valper med en del av det syke genet og en del uten (frisk, men bærer). Om en av foreldrene er bærer og den andre er fri vil fordelingen bli gjennomsnittlig 25% bærere og 75% fri.

Paring av to bærere strider mot NKK sine etiske retningslinjer og dyrevelferdsloven. Se punkt 5 her.

Mer informasjon om NCL på vår side.

Hva betyr det at testen blir et krav for å registrere et valpekull?

Med dette kravet betyr det at alle som ønsker å avle på en saluki først må teste om hundene de ønsker å pare er bærer av NCL. Resultatet må også registreres hos NKK for at valpekullet skal kunne registreres. Testen må bli tatt på begge foreldredyr før parringen finner sted.

Om begge foreldrene er fri vil også valpekullet automatisk bli registrert som fri pga. avstamming. Disse valpene vil da ikke måtte testes om de skal brukes i avl senere. Om en av foreldrene er fri og den andre bærer vil ikke valpene få kjent NCL status og må testes dersom de skal brukes i avl.

For mer informasjon fra NKK, se punkt 6.5 (Raser med tilleggskrav for registrering av valper -> Krav til kjent DNA status) her.

Er det et forbud mot å bruke bærer av NCL i avl?

Nei, det er kun et krav at begge foreldredyrene er testet for NCL og at minst en av disse er fri. Dette er for å være sikker på at to bærere ikke blir paret og kan lage syke hunder.

Hva med foreldredyr fra utlandet?

Utenlandske hunder registrert i NKU (Sverige, Finland, Danmark eller Island) kan få overført sitt resultat dersom det allerede er registrert i hjemlandet. Resultatet må være registrert hos NKK før valpekullet registreres for at valpene automatisk skal bli satt til fri pga. avstamming (om begge foreldrene er fri).

Utenlandske hunder utenfor NKU kan få registrert at DNA test foreligger med kjent status, men ikke selve resultatet. Valper etter en hund fra disse landene vil ikke kunne bli registrert som fri pga. avstamming og må testes om de skal brukes i avl.

NKK setter reglene for dette, for mer informasjon se punkt 6.6 (Registrering av helseresultater) her.

Kan man bruke en norsk tispe som er bærer sammen med en utenlandsk hann som er fri?

Om hannen er registrert i et NKU-land vil prøven kunne overføres til NKK (se forrige spørsmål) og da gjelder de samme reglene som for norske hunder.

Om hannen derimot er registerert utenfor NKU, eller det benyttes importert sæd, slik at status kun er kjent, må tispen være fri. Se punktet "Krav til kjent DNA-status" under punkt 6.5 (Raser med tilleggskrav til registrering av valper) her.

Hva med de som er testet uten at det er registrert hos NKK?

DNA-resultatet kan etterregistreres dersom en hund er testet uten at det er bestilt skjema for registrering hos NKK på forhånd. Det forutsetter at NKK sitt krav om ID-sjekk av hunden er gjort av veterinæren som utførte prøven.

Skjema for registrering hos NKK bestilles som vanlig og veterinæren som utførte prøven må signere skjemaet sammen med eier av hunden. Deretter sendes det signerte skjemaet sammen med resultatet til NKK som vanlig.

For at et valpekull skal bli registrert som fri pga. avstamming må resultatet være registrert hos NKK før valpekullet registreres.

Om veterinæren ikke har gjennomført ID-sjekk av hunden under prøven vil ikke resultatet kunne registreres hos NKK og det må eventuelt tas en ny test for å kunne registrere resultatet.

Hvordan tester man for NCL?

 1. Logg inn på Min side hos NKK. I menyen klikker du deg inn på Helse -> Bestill helseundersøkelser.
 2. Velg hunden det gjelder, skjematype «Hjernesvinn (Neuronal Ceroid Lipofuscinose NCL8)» og eventuelt klinikk og veterinær om du allerede har dette klart. Kjøp og betal for skjemaet.
 3. Du trenger også et skjema fra NMBU for selve testen. Der har du to alternativer:
  1. Last ned og skriv ut skjemaet for Saluki NCL DNA test her. Da må det bli tatt blodprøver hos veterinæren.
  2. Bestill svaber (spesielle bomullspinner for spyttprøver) fra This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Da mottar du svaber og skjema i posten. (Det er det samme skjemaet om du laster det ned selv).
 4. Ta med skjemaene fra NKK og NMBU, og eventuelle svaber, til veterinæren.
 5. Veterinæren sjekker ID og tar DNA-prøven enten ved blodprøve eller med svaber. Veterinæren sender prøven og NMBU-skjemaet til laboratoriet. NKK-skjemaet skal du ha med deg hjem, det skal ikke sendes sammen med prøven.
 6. Du mottar resultatet på e-post fra NMBU når dette er klart.
 7. Skann det signerte NKK-skjemaet og send dette sammen med resultatet til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 8. Du får bekreftelse fra NKK når resultatet er registrert.

OBS! Det er viktig at ID-nummer er sjekket av veterinæren og registrert på skjemaet, hvis ikke kan ikke resultatet registreres hos NKK.

Finn mer informasjon fra NKK her.

Hva koster testingen?

Skjemaet fra NKK koster kr 350,-
Svaber koster kr 187,50
Laboratorietest hos NMBU koster kr 750,-
Prøvetaking/blodprøver varierer fra veterinær til veterinær. Ta kontakt med din veterinær for pris.

Hvorfor ønsket salukiutvalget krav om testing før avl?

Det er foreløpig få kjente tilfeller av syke hunder med NCL, men ettersom det forekommer lite testing har man heller ikke noen innsikt i hvor utbredt bærere er. Uten denne innsikten risikerer man at det avles frem flere bærere uten at man har oversikt, og med det øker også risikoen for at man senere parer to bærere og får syke hunder. Dette er selvsagt ikke ønskelig, og ettersom det hele kan unngås med en enkel og billig test som kun må tas en gang per avlshund, mener vi dette burde være et krav før det avles på en hund.

Hva er salukiutvalget sin innstilling til å bruke bærere i avl?

Salukiutvalget ønsker på generelt grunnlag at bærere ikke benyttes i avl om det finnes friske alternativer. Dette er fordi vi nå har en unik mulighet til å minimere forekomsten av NCL på et tidlig stadium før vi havner i en situasjon som enkelte andre raser, hvor forekomsten av en sykdom er så høy at man har problemer med å finne passende avlsdyr.

Hva med andre sykdommer hos saluki?

Denne saken omhandler kun NCL. Enhver oppdretter forventes å sette seg inn i helsen til hundene de benytter i avl og at det ikke brukes syke hunder i avl uansett sykdom.

Hva gjør salukiutvalget videre i denne saken?

Nå som forslaget er vedtatt av NKK vil vi jobbe for at registreringen av DNA-resultatet hos NKK skal bli gratis.