Artikkelforfatteren Ingunn Solberg Eriksson er veterinær, har hatt saluki siden 1983 og har oppdrettet 12 kull under kennelnavnet Qirmizi. Hun har alltid vært genuint opptatt av helse i rasen og har de siste årene skrevet flere artikler for Svenska Salukiringens medlemsblad Salukibladet om temaer som er relatert til saluki.

Alle artikler som du finner nedenfor har tidligere vært publisert i "Salukibladet".

Dilatert kardiomyopati, DCM >>
av Ingunn Solberg Eriksson. Artikkelen opprinnelig publisert i Salukibladet i Sverige.
Dilatert kardiomyopati (DCM) er en sykdom i hjertets muskel som fører til forstørret hjerte, dårligere kontraksjoner og nedsatt evne til å pumpe blodet rundt i kroppen. Sykdommen utvikles langsomt, men fører til slutt til at hunden får hjertesvikt og dør. Sykdommen fins hos saluki. Artikkelen forklarer hva DCM er, samt beskriver symptomer, behandling og prognose.

Hypotyreose >>
Av Ingunn Solberg Eriksson. Artikkelen opprinnelig publisert i Salukibladet i Sverige.
Lavt stoffskifte (hypotyreose) kan gi mange forskjellige symptomer. Noen salukier har hypotyreose og må få behandling for dette. Dessverre er det mange friske salukier som blir blir feildiagnostisert siden friske salukier normalt ligger lavt i visse stoffskiftehormoner. Artikkelen forklarer hva lavt stoffskifte er, hvilke symptomer det gir og hvordan det diagnostiseres.

Hypersensitivitetsreaksjoner >>
av Ingunn Solberg Eriksson. Artikkelen opprinnelig publisert i Salukibladet i Sverige.
Mange salukieiere har opplevd at hundene deres har fått utslett eller kløende vabler som kan bli til åpne, væskende sår på nesen. Artikkelen forklarer i bilder og tekst hva dette skyldes og hvordan det skal behandles.

Immun-mediert hemolytisk anemi, IMHA >>
av Ingunn Solberg Eriksson. Artikkelen opprinnelig publisert i Salukibladet i Sverige.
IMHA er en av de sykdommene som er vanligst i rasen. Sykdommen skyldes at immunforsvaret angriper de røde blodcellene og fører til anemi (blodmangel). Artikkelen forklarer hva de røde blodcellene gjør, hva anemi er, hvilke symptomer en hund med IMHA får og hvordan man diagnostiserer og behandler sykdommen.

Lymfom og hemangiosarkom >>
av Ingunn Solberg Eriksson. Artikkelen opprinnelig publisert i Salukibladet i Sverige.
Hunder får også kreft dessverre. To av de vanligste krefttypene hos hund er lymfekreft (lymfom) og hemangiosarkom. Artikkelen tar for seg symptomer, diagnostikk og prognose.

Neuronal Ceroid Lipofuscinosis (NCL) >>
av Ingunn Solberg Eriksson. Artikkelen opprinnelig publisert i Salukibladet i Sverige.
NCL er en arvelig, nevrologisk sykdom som finnes hos mange raser. Det er sett enkelte tilfeller hos saluki og en gentest ble utviklet i Norge i 2017 etter et fantastisk engasjement i salukimiljøet med Joanna Engvik i spissen. Sykdommen er dessverre dødelig. Artikkelen gir et inblikk i sykdommen, og hvordan den arter seg hos saluki, samt en kort innføring i genetikk.

Inflammatory Bowel Disease (IBD) >>
av Ingunn Solberg Eriksson. Artikkelen opprinnelig publisert i Salukibladet i Sverige.
IBD er en sekkebetegnelse på en rekke mage- og tarmsykdommer som skyldes en kronisk betennelse i slimhinnen i fordøyelsesystemet. Artikkelen tar for seg noen av sykdommene som med en fellesbetegelse omtales IBD, symptomer, diagnostikk, behandling og prognose.

Reproduksjon og inseminasjon >>
av Ingunn Solberg Eriksson. Artikkelen opprinnelig publisert i Salukibladet i Sverige.
Norge har verdens beste resultater når det kommer til inseminering med frossen sæd hos hund. Artikkelen forteller om hundens syklus, hvordan vi kan finne optimalt paringstidspunkt og hvilke muligheter man har med inseminering hvis hannhunden bor langt borte eller kanskje til og med ikke lever lengre.