Av Ingunn Solberg Eriksson

"Helt siden jeg fikk min første saluki, Shamsi i 1983 har jeg vært interessert i stamtavler. Jeg lagde milevis med stamtavler på henne. Dette var mulig ettersom Shamsi var importert fra Sverige, og der kunne jeg lete frem informasjon om hennes forfedre i de svenske Jubileumsbøkene. Dessverre fantes det ikke noe liknende i Norge, så allerede her startet et frø i meg som skulle utvikle seg til en sterk og brennende interesse for å kartlegge den norske salukihistorien, fra den aller første salukien kom til landet.Slik vokste salukiarkivet seg fram. På bakgrunn av all informasjon som jeg har samlet i salukiarkivet, har jeg skrevet en artikkel, der alle registrerte kull og alle importer jeg har klart å oppdrive, er omtalt. Denne artikkelen er publisert i Salukiutvalgets Årbok, som kom ut i 2007. På slutten av 1990-tallet begynte jeg å forske litt på å lage hjemmesider og det var da min idé med å kartlegge salukihistorien i Norge tok form. Jeg tok kontakt med NKK og ba om å få tilsendt data på alle registrerte salukier i Norge. Det viste seg at det ikke skulle bli en så enkel oppgave. For det første måtte jeg få skriftlig tillatelse fra Norsk Myndeklubb, noe jeg selvsagt fikk. For det andre viste deg seg at kun de salukiene som var registrert de siste 25 årene lå i NKKs database. Tidligere registreringer måtte jeg finne ut av selv. I tillegg ble salukier som var importert fra de andre nordiske landene ikke registrert i NKK før 1998. Alle de nordiske importene (det vil si de aller fleste importene) før 1998 måtte jeg derfor lete opp på egen hånd.
Når det gjelder salukier registrert før 1972, så fant jeg disse ved å lete i Norsk Kennel Klubs støvete, gamle arkiv, der jeg satt mutters alene en hel påske. Jeg gikk systematisk frem på hvert årstall bakover fra 1972 og lette opp rasene som sto mer eller mindre alfabetisk. I tillegg leste jeg gamle Hundesport for å finne ut når omtrent salukiene begynte å figurere på utstillinger i Norge. Slik fant jeg ut, at den første salukien som kom til Norge var Ibinores Gazetta og at hun kom hit i 1960. Importene har jeg plukket frem fra adskillelige gamle nummer av Mynden, samt at jeg har annonsert og tatt kontakt med norske, svenske, danske og finske oppdrettere for å høre hva som har blitt importert til Norge.

Salukiarkivet på nettet har gjennomgått flere renoveringer i løpet av de 10 årene som jeg har hatt ansvaret for det, alt ettersom jeg lærte meg mer om hjemmesider og fikk mer informasjon og mer behov for å systematisere informasjonen. Nå var det på tide med en ny slik renovering av siden. Dessverre så fölte jeg at jeg ikke hadde tid og anledning til dette og jeg begynte derfor å vurdere å gi fra meg ansvaret for siden. Da jeg nevnte dette for min gode venninne, Elisabeth Espedal, som var leder i Salukiutvalget fortalte hun meg at Kristian Viken skulle lage hjemmeside for Salukiutvalget. Kanskje kunne han inkludere Salukiarkivet i den samme siden? Jeg bestemte meg der og da. Kristian er en utrolig flink, entusiastisk og nøye person og jeg visste at han ville videreføre arkivet med samme nøyaktighet som meg.

Det å samle informasjon til og bygge opp Salukiarkivet har värt en spennende og utrolig lærerik reise i salukiens norske historie, men det har tatt enormt mye tid. Jeg har brukt tusenvis av timer på dette arkivet og hatt en genuin interesse i det hele, så på mange måter er det ett hjertebarn for meg. Det er derfor med stor glede jeg ser denne flotte siden med den nye versjonen av arkivet vokse frem. Mitt arbeid blir nå kombinert med profesjonell layout og får leve videre, til glede for mange salukientusiaster verden over. Tusen takk, Kristian!"

I begynnelsen av 2012 har Renata Ewa Goel overtatt videre oppdatering av Salukiarkivet.