Rutiner for sentral registrering samt refusjon

Eier henter ut et skjema fra «Min side» på www.nkk.no. Skjemaet er ferdigutfylt med hundens data, veterinær og eier fyller ut hver sin del av resten av skjemaet. Det ligger en kostnad i å ta ut skjemaet, dette er for å dekke håndtering av prøvesvar og innlegging av resultat i DogWeb.

NKKs skjema sendes IKKE med til laboratoriet, men beholdes av hundeeier for innsending til NKK når prøvesvaret kommer fra laboratoriet. Med prøven til laboratoriet sendes laboratoriets eget skjema.

Det er svært viktig at kvalitetsrutinene følges. Det viktigste er at prøven tas hos veterinær, og at veterinæren erklærer at prøven er tatt og sendt fra klinikken, samt at id-chip er sjekket opp mot id-papirer og funnet korrekt. For prøver der dette er i orden, kan resultatet innregistreres i etterkant såfremt eier tar ut skjema fra «Min side»

For prøver tatt tidligere vil det vurderes individuelt om resultater kan legges inn. Minimumsdokumentasjon for at etterregistrering skal kunne skje, er attestasjon på at prøven er tatt og sendt av veterinær/klinikk samt at id-chip er sjekket og korrekt. Man kan ta ut skjemaet fra «Min side» i ettertid, og få dette underskrevet av veterinær så fremt de går god for at hunden er ID sjekket.

Alle skjemaer (både sertifikat og rekvisisjonsskjema fra NKK) må minimum inneholde hundens navn og ID nummer for at det godkjennes og kan legges inn som et absolutt minimumskrav. Vi ser helst at registreringsnummer også blir påført.

Det er kostnaden til NKK på 350,- pr. hund som vil bli dekket av Salukiutvalget. Testen må være ferdig registrert i DogWeb og eier må være medlem av NMK, før man kan søke om refusjon. Når testresultatet er registrert i DogWeb, sender man følgende til vår kasserer Anne-Grethe Kleffelgård: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

• kvitteringen for NCL skjemaet fra NKK

• registreringsnummer på den testede hunden

• kontonummer for tilbakebetaling

Vi ser frem til at flere resultater nå blir lagt inn i DogWeb, da dette er svært viktig for rasen også i fremtiden. Det må ligge i oppdretters interesse å avle så friske dyr som mulig og DogWeb er det riktige verktøyet alle bør bruke for å nå dette målet.
Sjekk også «Retningslinjer for registrering av DNA resultater i DogWeb, NKK»: på NKKs nettside.

 

Skjemaet til laboratoriet finner du her >>

Link til bestilling av skjema hos NKK >>


Artikkel om Neuronal Ceroid Lipofuscinose >>

Forskningsrapport Neuronal Ceroid Lipofuscinosis in Salukis >>