Qirmizi Ovation

1 INT NORD FIN UCH, KBHV-03 SV-03 FINV-04 NV-07 Qirmizi Famenne

Saluki, Ingunn Solberg og Nicklas Eriksson, 7 utstillinger, 127p
Foto: Ingunn Solberg Eriksson

2 INT NORD DK UCH KBHV-04 Jet's Somewhat O'a Stallion
Greyhound, Britt og Ivar Dalen, 7 utstillinger, 107p

3 INT NORD UCH Every Girls Dream
Afghansk mynde, Monica Huse Jacobsen, 6 utstillinger, 92p

3 NORD AM EST UCH, NV-05-06 Shake Down At Night
Borzoi, Elin og Kjell Flathagen, 5 utstillinger, 91p

Qirmizi Ovation

5 INT N EST LIT PL UCH LITV-06 EUV-07 POLW-07 El-A'Dini Kybele

Saluki, Joanna Engvik, 5 utstillinger, 80p
Foto: Lollo Svärd

6 N UCH Librium's Bilits Forever
Whippet, Gerd Røssland og Cecilie & Knut Fr. Blütecher, 7 utstillinger, 64p

7 NORD UCH, NV-06 Melodream Maker O'Marksbay
Irsk ulvehund, Knut Olav Willie, 4 utstillinger, 63p

8 NORDJV-06 Eugenois Mrs. Robinson
Italiensk mynde, Margrét B. Veigardsdottir & Tone Bekkåsen Fischer, 7 utstillinger, 61p

9 N DK UCH Aria's Satchmo At Le Sphinx
Borzoi, Marit Folgerø, 6 utstillinger, 55p

10 N S UCH, NORDV-06 Moving Space Cowboy
Afghansk mynde, Lena Borgen, 4 utstillinger, 54p