For å kunne annonsere valper må oppdretter være medlem av Norsk Myndeklubb og ha betalt årets kontingent. Norsk Kennel Klubb’s etiske retningslinjer for avl og oppdrett må ligge til grunn, link til disse, klikk her. Norsk Myndeklubb har ikke noe ansvar for valper som formidles gjennom denne siden. Dette er et forhold mellom oppdretter og valpekjøper.

Fyll ut dette skjemaet for å legge inn en annonse.

Send gjerne bilder av foreldre til kullet eller ferdig annonse.

Annonsen fjernes 12 uker etter fødsel. Om du ønsker at annonsen skal stå lenger må du selv gi beskjed til webmaster om dette. Etter 6 mnd blir annonsen fjernet uansett. Parringsannonser fjernes automatisk 1 mnd etter beregnet fødsel.