Månedens bilde


Fra venstre - Tikhon av Vilje og Ve, eier Beth Hanne Thoresen - Amasoneland's Midsummer Hippolyta, eier Kari Anne Askvik - Amasoneland's Sadira, eier Jeanett Kliment - Taylar av Vilje og Ve, eier Kari Anne Askvik og Torstein Svendsgård Foto: Kari Anne Askvik