I forrige nummer hadde vi flere som hadde importert voksne hunder fra ulike land til Norge, her vil gå litt videre med salukier som er importert som valper, samt import fra vårt naboland Sverige. Vi kommer ikke med noen oppskrift for hvordan importere/eksportere. Dette fordi reglene endres med ujevne mellomrom. I stedet gir vi anbefalinger om hvordan en skal planlegge importeringen. I tillegg så har vi med erfaringer om det å eksportere valper til det store utland, denne gangen helt til Japan. Veterinær Lena H. Størmer Dahl deler også noen av sine betraktninger som veterinær om ulike smittsomme sykdommer og parasitter.

Import fra utlandet

Når en skal importere saluki til Norge må sjekke hvilke regler som gjelder med mattilsynet. De har det meste av informasjon tilgjengelig på sine nettsider, så kan ikke gjenta det nok at dette er sidene en må sjekke. En må også tenke på reiseruten. Skal en for eksempel reise gjennom flere land må en sjekke med samtlige land angående deres regler. Mattilsynet har også informasjon om en har hatt med hunder på ferie. Hvis en ikke kontrollerer før avreise så kan en risikere å ikke få ta inn hunden tilbake uten et karanteneopphold.. En ting er hva som er reglementert, en annen faktor er at vi i Norge har vært privilegert i forhold til sykdommer. Vi har hatt få av de alvorlig smittsomme sykdommene/parasittene. At grensene er mer åpne krever og større ærlighet fra hundeeierne. For å unngå smitte er det viktig at reglene følges, hvis flest mulig følger disse reglene kan vi redusere faren for innførsel av sykdommer/parasitter. Det leses jo stadig om ulovlige importer, og på store arrangementer er det ærlighet hos hundeeierne som gjelder.

I tillegg skal en sjekke med tollvesenet før import av hund. De har utarbeidet en egen kjæledyrbrosjyre der de gir mer informasjon. I den brosjyren opplyses det om at hunder er tollfrie ved innførsel, men at det skal betales merverdiavgift. Der står det og mer om reglene om innførsel av dyr som håndbagasje, og her gjelder regler som annet reisegods. Ved innførsel må en huske på at en har tollbestemmelser og veterinærbestemmelser. Hvis du for eksempel har kjøpt hund i Sverige og blir stoppet uten at du hadde planlagt å fortolle hunden bryter du med gjeldende tollbestemmelsene om kjøpesummen ligger over tillatte verdier for reisegods. Om en ikke har med seg kjøpekontrakt så vil ikke dette frita en for denne avgiften, det anbefales å ha gyldig dokumentasjon med seg som viser at det ikke dreier seg om ulovlig import fra andre land.

Omregistrering fra utlandet 

Hentet fra NKK sine nettsider.

Alle hunder i norsk eie må omregistreres til NKKs register før de deltar på utstilling/prøve, brukes i avl eller HD/AA røntges.

Følgende dokumentasjon sendes inn til NKKs registreringsavdeling: Registreringsbevis/exportpedigree i original. I de tilfeller der eierforholdet ikke fremkommer i stamtavlen må eiersertifikat medfølge. Fra Sverige må det sendes inn en kopi av kjøpeavtale eller "ägaranmälan"-kort i tilegg til original stamtavle. Originalene blir returnert. Dersom fargen/hårlaget ikke fremkommer på norsk/tysk/engelsk på stamtavlen, vær vennlig og opplys om hvilken farge/hårlang hunden har. I tillegg må det betales inn en avgift, dette finner en under medlemsservice og priser/avgifter.

Ved omregistrering av hund fra England, må testikkelattest på far medfølge med mindre far er champion.

Veterinæren svarer: Lena H. Størmer Dahl

1. På utstillinger er det ikke mange krav til vaksine mot annen sykdom enn valpesyke. Ofte opplever en og manglende kontroll av vaksinasjonskortet. Derimot har en positive erfaringer fra Sverige som ofte har veterinærkontroll av hunder. Da har det blitt rapportert om at de har oppdaget både lus og hunder med kennelhoste. Hvilke anbefalinger vil du gi hundeeiere for vaksinering og parasittbehandling om en er aktiv i ulike hundemiljøer?

Det er viktig å følge vaksineprodusentenes anbefalte vaksineringsregimer. Etter grunnimmunisering (valpesyke, parvo og smittsom leverbetennelse) ved (2 og) 3 måneders alder og 1 års alder, trenger man bare vaksinere mot disse sykdommene hvert 3. år, da kroppen danner en relativt langvarig immunitet mot disse virusene.

Om man er aktiv i hundemiljø, anbefales det å vaksinere mot kennelhoste årlig. Dette er i utgangspunktet en enkel virusinfeksjon i luftveiene som gir hoste, men går over av seg selv etter 1-2 uker. Men virusinfeksjonen kan bane vei for en sekundær bakterieinfeksjon, som kan gi feber, hosting av slim og i verste fall lungebetennelse. Tidligere var Nobivac Pi (og tilsvarende vaksiner fra andre produsenter) eneste valgmulighet, men den har ingen garantert virkningstid. Nå har ”nesevaksinen” Nobivac BbPi kommet, som garanterer virkning i 1 år, og som tillegg til Para Influensa (Pi) også inneholder Bordetella bronkioseptica (Bb) – 2 av de viktigste komponentene i ”kennelhostekomplekset”. En annen forbedring, er at man i tillegg til en generell immunitet i hele kroppen, også får en styrket lokal immunitet på slimhinnen i nesen, slik at kroppen raskere kan reagere ved smitte. Kennelhoste smitter ved dråpesmitte, og det holder å være nært en smittet hund som hoster. Smittepresset blir ekstra stort på steder og arrangementer der mange hunder samles.

Parasittbehandling kan deles i ytre parasitter og indre parasitter. De ytre parasittene gir ofte kløe og irritasjon i hud/ører etc, og eier vil som regel fort oppdage at noe er på gang. Mange gir hundene sine forebyggende behandling mot flått i sommerhalvåret, og de fleste midlene beskytter også mot lus og lopper. Indre parasitter (innvollsormer av ulike varianter) kan være vanskeligere å oppdage. De fleste voksne hunder klarer å kontrollere en eventuell lav mengde orm i kroppen, og får bare et problem om immunforsvaret blir nedsatt eller de utsettes for ekstra smittepress og stress. Pga økende resistens mot behandlingsmidler i mange land, har det blitt vanskeligere for dyreeiere å få tak i parasittbehandling. Det er ikke lenger rutine å behandle mot innvollsorm 1-2 ganger årlig, og preparatene kan ikke kjøpes reseptfritt på apotek. Man må gå gjennom veterinær, og det kreves gjerne at man leverer inn en avføringsprøve for å være sikker på at hunden faktisk har innvollsorm før man får behandling for dette. Med andre ord skal man ikke behandle hunden uten å ha dokumentert et problem.

2. Hvis en skal reise til andre land enn Sverige og returnere så skal jo hunden parasittbehandles, da er det vel i hovedsak om revens lille bendelorm denne behandlingen rettes mot (Echinococcus multilocularis). Hvorfor er dette så viktig?

Echinococcus multilocularis er en bendelorm som blir mer og mer utbredt i Europa, Asia og Amerika, men som ikke finnes på fastlandet i Norge og Sverige, kun på Svalbard. Den har en livssyklus som krever både mellomvert (mus som får i seg egg som utvikles til larver) og sluttvert (rev, hund og katt som får i seg larver ved å spise mellomverten, disse utvikles til voksne bendelorm som legger egg). Grunnen til at vi ikke vil ha denne bendelormen til Norge, er at mennesker kan bli smittet. Vi smittes ikke lett, men får vi først smitten i oss, får det ofte et alvorlig forløp med dødelig utgang. Parasitten angriper leveren, og vi får en langsom utvikling (10-15 år) av leversvikt, som oppdages for sent til å kunne behandles kirurgisk.

3. Behandlingen mot Echinococcus multilocularis skal utføres et visst antall dager før retur og gjentas igjen etter noen dager. Kan du fortelle litt om bakgrunnen til dette behandlingsregimet? Har du anbefalinger for å oppnå ”best mulig effekt av kurene” når det gjelder rebehandlingen?

Bakgrunnen for å behandle i to omganger, er å først ta voksne/larver ved første behandling, og så en behandling for å ta de eggene som har klekket. Preparatene vi har i Norge i dag har ingen eller liten effekt mot bendelormens egg. For å oppnå best mulig effekt, kan man behandle i utlandet så sent før hjemreise som mulig (dvs så liten risiko som mulig for reinfeksjon), og så vente en uke etter hjemreise før man gir den neste behandlingen, slik at eggene rekker å klekkes.

4. Bortsett fra vaksine mot rabies og behandling mot revens lille bendelorm stilles det ikke andre krav til innførsel. Mattilsynet ramser opp en rekke alvorlige smittsomme sykdommer det ikke stilles spesifikke krav om ved innførsel. Disse er listet opp under. Opplever du som veterinær at hundeeiere er oppmerksomme på disse sykdommene? Har du inntrykk om vi som hundeeiere kan nok om symptomene om vi reiser til land der disse sykdommene forekommer? Er det noen av disse sykdommene du har opplevd i Norge som veterinær?

Leishmanios (Leishmania infantum)
Hjerteorm (Dirofilaria immitis)
Den brune hundeflåtten (Rhipicephalus sanguineus)
Monocytær ehrlichiose (Ehrlichia canis)
Babesios (Babesia canis, B. gibsoni)
Hepatozoonose (Hepatozoon canis)
Leptospirose (bl a L. canicola och L. Icterohaemorrhagiae)
Brucellose (Brucella canis)
Valpesyke
Sporotrichose

De fleste hundeeiere er ikke så veldig opptatt av hvilke sykdommer man skal være oppmerksomme på ved utenlandsopphold, og er ihvertfall ikke klar over hvilke symptomer de skal se etter. Hvilke sykdommer som kan være aktuelle, varierer også veldig med hvor man reiser. Det kan være lurt å vite hvor man finner nærmeste veterinær, og eventuelt kontakte denne på forhånd eller når man kommer fram til feriestedet, og spørre denne om hvilke sykdommer/parasitter man bør være obs på og evt gi forebyggende behandling mot. Vi som er veterinærer i Norge har ingen forutsetning for å kunne vite eller finne ut av lokale variasjoner i smittepress for sykdommer og parasitter. I en del land nedover Europa kan det f.eks. være aktuelt med forebyggende behandling mot hjerteorm, mens andre land anbefaler/krever vaksinering mot leptospirose.

5. Valper blir jo gjerne smittet av innvollsormer av sin mor allerede i fosterstadiet. Dette vil si at hunder generelt er bærere av innvollsormer. Er det ulike varianter i ulike land? Vil for eksempel kull på utenlandske tisper gi risiko for andre typer innvollsormer?

Det er stort sett ulike former for rundorm valpene blir smittet med, men variasjon av typer orm i ulike land vet jeg ingenting om. Så lenge man passer på å gi tispa ormekur i forbindelse med innførsel til Norge, før fødsel og samtidig med valpene, så ser jeg ikke noen større risiko mht innvollsorm mellom en ”norsk” og en ”utenlandsk” tispe.

6. I vår TV verden ser vi jo ofte hunder som blir rammet av f. eks hjerteorm. Dette er for de fleste av oss veldig fremmed, og virker skremmende. Er dette noe vi burde være oppmerksom på?

I Norge har vi ingen selvoppholdende populasjon av hjerteorm. I Europa finnes parasitten hovedsakelig i sør-europeiske/middelhavsland med et varmere klima enn vi har her. Parasittens utvikling i sin mellomvert (mygg) er temperaturavhengig, og krever minimum 18 grader i en periode på ca 1 måned. Forebyggende behandling kan enten være Scalibor halsbånd (beskytter mot flått, mygg, lopper og sandfluer) eller månedlig behandling med f.eks Advocate.

7. I de siste årene har grensene blitt mer åpne, og det kommer jevnlig importer til Norge. Du har erfaring med å følge hund fra USA. Vil du fortelle litt om hva du tok i betraktning når det gjaldt smittsomme sykdommer/parasitter og innførsel av hund?

Bortsett fra det Mattilsynet krever i form av rabies vaksine med godkjent blodprøve og behandling mot bendelorm, er det hjerteorm som er mest aktuelt å tenke på. Importerer du hund fra USA, er det viktig at hunden har fått jevnlig forebyggende behandling mot hjerteorm (sykom tar minst 190 dager å utvikle etter smitte, og sykdomsutbrudd ses ofte ikke før 2 år etter at hunden har fått i seg parasitten). Hunden bør selvsagt også ha fått ”vanlig” vaksine mot valpesyke, parvo og smittsom leverbetennelse, og evt leptospirose. Bortsett fra dette får man forhøre seg med dem man kjøper hund fra om det er noen lokale sykdommer/parasitter å bekymre seg for i tillegg til de som tidligere har blitt nevnt.

Hund importert fra Sverige

Navn: Geir Råheim
Hund: Badavie Minastir
Alder på hund: 2 år

ronaldo
Foto: Geir Råheim

Kan du beskrive din framgangsmåte når du startet planlegging av import?

Jeg har holdt på med hund hele livet og hatt egen hund siden jeg var 12 år(med pause i 3-4 år mens jeg gikk litt skole:)) Har hatt boxser, berner sennen, bearded collie, old english sheepdog. Nå har jeg chinese crested, 3 stk boende hjemme og 2 ute på fôrvertavtaler. Og så min konge Ronaldo - saluki gutten min!! Jeg har i alle år ønsket meg en mynde og da en afghaner, men etter ett yrke som kokk og masse pels arbeid med BC og OES har jeg for store plager med betennelse i hender, skuldre osv. I 2008 dro jeg og min datter til Stockholm på verdensutstillingen og da skulle salukien studeres. Kjøpte katalog, satt og noterte pluss og minus på de som var i ringen etter hva jeg så av utseende og spesielt temperament hvordan de forholdt seg til dommeren osv. Kennel Badavie var en av 2-3 jeg ville forhøre meg om. Møtte Marie og Maria fikk snakket med dem og fikk vite at ett kull var i anmarsj i Umeå. Det var ikke i tankene at det skulle gå så fort, men det ble en hannvalp fra deres M2 - kull!!! Er kjempe fornøyd med valget av rase og har virkelig funnet en rase som kommer til å bli hos meg for bestandig og ønsker meg en til om en stund......!! Var det noe du opplevde som vanskelig?

Å importere en hund fra Sverige er ikke vanskelig så det gikk greit. Har også importert hund(kineser) fra Tyskland og da må det planlegges på en annen måte med henhold til rabies, ormekurer etc. Det er strengt å ta inn hund til Norge og det syns jeg er bare bra.

Har du noen anbefalinger til de som planlegger å kjøpe hund i utlandet?

Det som er viktig å huske når en skal importere en hund fra ett annet land er å ta kontakt med Mattilsynet og få alle regler om innføring av dyr til Norge. Spør og grav mest mulig så en ikke står der på grensa å får problemer. Det er forskjellige regler, spørs hvilket land en skal importere fra.

Hvordan vil beskrive din saluki?

Min saluki er av den elegante typen vil jeg si, han er jo enda en ung gutt som må utvikle seg enda mer. Å ha en Saluki i hus er en drøm, veldig aktiv i valpetida og unghund perioden. Men så plutselig var det som en skrudde på en knapp, merker ikke at han er der. Min saluki er myk, tøff, flott, elegant, vakker, rask, min bestevenn ja alt…….. Dette er jo min første saluki og jeg er blitt helt saluki-frelst!!!

Hvordan vil du beskrive kontakten du har med oppdretter?

Kontakten min med oppdretterne er veldig bra, jeg ringer eller mailer om det er noe jeg lurer på. Maria og Marie er personer jeg ser opp til med tanke på deres arbeid med saluki i så mange år. De er oppdrettere som lytter. Gir svar på det en spør om osv. Er fornøyd med valget av oppdrettere.

Har du deltatt på noen aktiviteter?

Jeg har jo bestandig drevet med utstilling som aktivitet, kjekt å reise, treffe folk, lære av andre, sosialisering for hundene. Har også drevet med litt oppdrett på bearded collie og kineser nå (Kennel Zaffe). Etter at jeg fikk saluki i hus og lest og blitt kjent med myndene har jeg også nå startet med lure coursing og WOW, WOW det er moro, få se hva egentlig hundens instinkt er, helt utrolig!!! Så nå blir det både LC-prøver og utstilling som aktiviteter jeg vil holde på med min saluki. Ellers går jeg masse turer i fjellet, sykler, og slipper løs så han får sprunget av seg litt. Jeg opplever ikke at en saluki maser om ut på tur, men ser jo at dem liker det når vi går ut!!

Vil til slutt si at det er veldig koselig å være på utstilling og prøver i mynde miljøet, syns mynde-folket virker utrolig greie. Jeg er en som har holdt på med hund og vært aktivt med i klubber og styrer, men den tid er forbi, der har jeg gjort mitt. Jeg kan godt hjelpe til frivillig på ting som klubben arrangerer, men inn i styrer og stell er jeg ferdig med. Litt godt å få det med, ikke for å være negativ, for jeg er en positiv person og liker å hjelpe til. Er leder i LC-nordvest og det er moro, så jeg er ikke helt ute……... Det er bare å spørre om hjelp, jeg svarer ja eller nei.

Hund importert fra annet land enn Sverige - Finland

Navn: Annelise Wettergreen
Rase: Saluki
Kjønn: Tispe
Oppdrettenavn: Japejukan No Empäs Tiijä
Kallenavn Chanel
Alder på saluki: 15 måneder

ronaldo
Foto: Renata Ewa Goel

Kan du beskrive din framgangsmåte når du startet planlegging av import?
Jeg kontaktet Mattilsynet for å få vite kravene ved import fra Finland.
Oppdretter sendte meg helsesattest med chipnummer og EU godkjent kjæledyr pass.

  • Jeg søkte Mattilsynet (elektronisk - vha blankett "Innførsel av Valp yngre enn tre måneder!) ca 3 uker før jeg hentet henne i Finland. Godkjenningen kom elektronisk allerede etter et par dager.
  • Jeg kontaktet forsikringsselskapet mitt slik at jeg sikret forsikring på henne fra første dag
  • Jeg kontaktet NKK slik at jeg fikk vite hvordan jeg skulle søke omregistrering til Norge. Dette tok noen uker etter at valpen var kommet til Norge
  • Jeg bestilte fly i god tid slik at jeg kunne hente henne når hun var 8 uker gammel

Var det noe du opplevde som vanskelig?
Nei. Har du noen anbefalinger til de som planlegger å kjøpe saluki i utlandet? Planlegge god tid i forveien slik at man får søknader og papirer godkjent. Og selvsagt kjenne til linjene (gemytt og utseende), men det må man jo gjøre hvis man kjøper i Norge også. Den eneste ulempen er jo at det er vanskelig å få sett valpene (og foreldrene), men forholde seg til bilder og stole på oppdretteren sine opplysninger.

Hvordan vil beskrive din saluki?
Hun er den enkleste og mest behagelige hunden jeg noen gang har hatt. Og selvsagt meget vakker :-) Hvordan vil du beskrive kontakten du har med oppdretter? Jeg skulle ønske at kontakten var bedre, men oppdretter har også Borzoi og Afganer, så de har kanskje nok å gjøre. Har du deltatt på noen aktiviteter, hvis ja hvilke? Jeg har deltatt på noen utstillinger, både i valpeklassen og i jr. klassen, og det har gått riktig bra, synes jeg. I tillegg har jeg gått på valpekurs og videregående dressurkurs.

Hund eksportert fra Norge til et annet land enn Sverige - Japan

Navn: Heidi Larsen / kennel Gehela
Saluki: Jeg har eksportert 4 salukier til Japan, to i 2008: Gehela's Ablah Uday ibn Fajr & Gehela's Abla Is'ad bint Dina J.A.Y. Og to i 2010: Gehela`s Badr Sayad - Biscotti & Gehela`s Badi`ah Falak - Biscotti
Valpene må være fylt 3 mnd før de kan reise.

Kan du beskrive din framgangsmåte når du startet planlegging av eksport?

Når valpene er valgt, rundt 5-6 uker gammel så får de elektronisk idmerking.

I japan må de søke om og få ta inn valper og dette må de gjøre en mnd før de kommer til landet. For og søke trenger de chip nr, fødsels dato og hundens fulle navn. Til Japan trenger valpene ikke rabies vaksine. 48 timer før avreise skal de ha blitt kontrollert av veterinær, og fått ormekur.Når valpen har fått godkjent innreise tillatelse i Japan får jeg en kopi av denne. Videre er der tre skjemaer som skal fylles ut et av oppdretter, et av din faste dyrlege og et av mattilsynet på Gardermoen. Bestill tid hos dem i god tid før avreise. Vær der i god tid før flyet skal gå. Mattilsynet går igjennom at alle papirene er riktig utfylt, og fyller ut sitt skjema. Da kan kassen blomberes.

Var det noe du opplevde som vanskelig?

Det og si adjø på flyplassen var det aller verste. De er alltid de siste som reiser da de må være 3 mnd før de kan dra. Jeg har ikke hatt noen problemer med eksporten til Japan, bortsett fra at KLM glemte de to siste igjen i Amsterdam. Det ble det jo full oppstandelse nede i Japan , og jeg kontaktet jo KLM med det samme jeg fikk mail fra Hiroko. De bekreftet at dette hadde skjedd, og valpene var blitt tatt vel vare på. Kassen var åpnet så de fikk komme ut å luftes og spise. Det ble et døgn på dem i Amsterdam.

Har du noen anbefalinger til de som planlegger å selge saluki til utlandet?

Ingenting i veien med å selge til utlandet bare referansene er i orden. Jeg fikk mine referanser fra min oppdretter på Dina, da de hadde sendt saluki valper til de samme folka.

Hvordan vil beskrive kontakten med kjøperne?

Den er helt kjempe. Hiroko og Jay sender meg stadig mail med bilder og hva som skjer. Jeg er kjempe fornøyd med mine valpekjøpere i Japan. Hiroko har Gehela's Ablah Uday ibn Fajr & Gehela`s Badr Sayad - Biscotti hos seg, og er co eier på Gehela`s Badi`ah Falak - Biscotti. Jay Ito er eier av Gehela's Abla Is'ad bint Dina J.A.Y sammen med co eier.

Har salukien deltatt på noen aktiviteter?

Gehela`s Ablah Uday Ibn Fajr.J.A.Y. ble som 10 mndr gammel Japansk Champion. Han ble Japans mest vinnende saluki hanne nr 1 i 2009 og ble tildelt Pedigre award nr 1 for beste saluki hanne 2009. Han har hatt en fantastisk karriere tross sin unge alder .

Gehela's Abla Is'ad bint Dina J.A.Y er blitt stilt noen få ganger i Japan og har to BIR og to gruppe 3 plasseringer. Hun har ikke begynt med utstilling før i år.

Fra B kullet sendte jeg Gehela`s Badr Sayad – Biscotti. Han har pr i dag to BIR valp plasseringer. Gehela`s Badi`ah Falak - Biscotti har ennå ikke entret ringen ennå som jeg vet, men kommer nok .

Jeg skal inrømme at jeg var fryktelig redd den første gangen. Jeg var helt uerfaren på det området og jeg var veldig redd for å gjøre noe feil. Jeg ringte mattilsynet flere ganger for å være sikker på at jeg gjorde riktig med hensynt til papirer osv. Men det gikk bra, og når de var landet i Japan og de første bildene kom med mail, da gråt jeg en tåre.. de er jo så uendelig langt borte. Men jeg vet de har det kjempe fint alle sammen.