Courtborne Sinaxs Antilla - Foto: Randi Juliussen

1. mai besto Courtborne Sinaxs Antilla karaktertest. Salukiutvalget gratulerer så mye.

Gjennom årene har det vært flere salukier som har bestått karaktertest. Testen består av 4 momenter, og en er ute etter å finne ut hvordan hundene avreagerer på ”hverdagslige” situasjoner. Testen har som utgangspunkt i brukshund-/tjenestehund rasene, men er interessant for alle hunder. Ved å gjennomgå denne testen kan en som hundeeier få et lite pekepinn på hvordan hunden for eksempel reagerer på om et menneske brått kommer ut på stien, eller om hunden er skuddfast. Tidligere ble denne testen registrert på dogweb, dette gjøres dessverre ikke lenger. For mer å finne ut av hundens funksjoner har en de mer omfattende testene som mentalbeskrivelse hund (MH) og funksjonsanalyse, disse er mer krevende og er mer spesifikt rettet mot kartlegging av bruks-/tjenestehunder, men er åpen for alle raser. Tidsmessig så beregner en ca. 15 min for en karaktertest, ved MH og funksjonsanalyse beregnes ca en time per hund

Formålet med karaktesten er å teste hundens tilgjengelighet, nervekonstitusjon samt skuddfasthet. Hunden må ha fylt 10 måneder, ID-merket og være registrert i NKK eller i et register anerkjent av NKK. Hunden kan kun testes en gang ved samme arrangement og maks 3 ganger totalt. Prøven har ingen form for skarpe eller aggressive innsalg. De påkjenningene hunden utsettes for er ikke større enn den normalt møter i samfunnet. Kravet skal være at hunden møter slike påkjenninger på en tilfredsstillende måte. Hunden skal konfronteres med personer som er fremmed for den, og bør spontant og uten redsel eller aggressivitet søke kontakt med de fremmede personene.

Momenter:

  • Passiv figurant: Hunden passerer en helt tildekket figurant. Hvis hunden oppdager denne, skal den kunne undersøke hva som skjuler seg under dekket. Hjelp fra fører til dette er tillatt, og hunden får rimelig tid på seg.
  • Nervekonstitusjonsprøve: Hunden utsettes for naturlig "skrammel" - noe som faller ned på en blikkplate. Forstyrrelsen kommer fra siden når hunden passerer. Den skal kunne registrere hvor lyden kommer fra, og innen rimelig tid går frem til skrammelet - med eller uten hjelp fra fører for å undersøke hva som har hendt.
  • Visuell påvirkning: Plutselig tilsynekomst av en bevegelig figurant som beveger seg raskt på skrå foran og videre fra hunden. Også her skal hunden innen rimelig tid - med eller uten hjelp fra fører kunne undersøke dette.
  • Skuddprøve: Prøve av hundens skuddfasthet skjer med skuddløsning fra 9 mm startpistol. Det kan avfyres både enslige skudd og skudd i serier. Det første av de to obligatoriske skuddene avfyres mens hunden er i aktivitet f.eks. leker med en fille eller løper, det andre skuddet mens hunden er passiv

For salukiutvalget,

Cathrine Fareth