I denne perioden har utvalget bestått av:
Leder: Milla Stav Nilsen
Kasserer: Marit Engdal Borgersen
Web ansvarlig: Renata Ewa Goel
Utvalgsmedlem: Linn Mari Sørgård (premier og årets saluki beregning)
Utvalgsmedlem: Annelise Wettergreen (Utstillingsresultater på web)
Utvalgsmedlem: Elin Engeli (Årets utstillingssaluki beregning) trakk seg i perioden
Andrea Victoria Haugland ble ikke valgt inn i utvalget på grunn av en feil med betalingsregistreringen av medlemskapet fra NKK. Andra har alikevel hjulpet til i utvalget i 2016.

Utvalget har ikke hatt møter dette året. All kontakt mellom utvalgsmedlemmene har skjedd ved bruk av e-post og telefon. Dette har fungert bra.

Renata Ewa Goel har hatt ansvaret for oppdatering av SU sin hjemmeside, utstillings- samt lure coursing resultater og salukiarkivet. Hun koordinerer også utstillingsresultatene sammen med Annelise, som har ansvar for å oppdatere de enkelte sidene for hver hund. Andrea Victoria Haugland har også vært en god bidragsyter til hjemmesiden i året som har gått.

Årets store begivenhet var Salukispesialen ved Lier Videregående skole. Utstillingen var svært vellykket og dommer var Lotta Brun, kennel Caravan.

Som tidligere år hadde vi egen Salukispesial logo som vi brukte på katalog, diplomer, annonser og våre egne Salukispesial buttons. Logo ble laget av Torsten Fassbender og Renata Ewa Goel.

Påmeldingen bra og vi hadde flere hunder på besøk bl.a. fra Sverige.
Premiebordet var bugnende og flott. Utvalget takker de salukieierene, oppdretterne og sponsor Royal Canin som bidro med gavepremier. Stemningen rundt ringen var nok en gang upåklagelig.
Nok en gang vil vi takke utstillerne for at de var så flinke til å rydde etter seg og for flott sportsånd. Det er ”ingen sak” å arrangere utstilling når folk er så positive.

Utregning av årets utstillingssaluki har Linn hatt ansvaret for med hjelp av Geir Land. Dessverre deltok kun et fåtall norske salukier i LC i 2016. Det gjorde at det kun ble satt opp en vinner. Listen har dog økt i antall fra i fjor, hvilket vi synes er svært gledelig.
Utvalget har gjort noen ytterligere revideringer av RAS med god hjelp fra Kristin Roaas.

Det har blitt invitert inn dommer til å dømme Salukispesialen i 2017, og vi kan glede oss til å få våre hunder bedømt av Sharon Kinney, kennel Issibaa.

Marit har full kontroll på regnskapet og det er en viktig jobb. Utvalget har sunn økonomi. Det gir oss muligheter i forbindelse med dommervalg til spesialen med mer.

Jeg ønsker å takke alle i utvalget for flott innsats og godt samarbeid i året som var.

Med vennlig hilsen
Milla Stav Nilsen

Leder Salukiutvalget