I denne perioden har utvalget bestått av:
Leder: Elisabeth Espedal Hoogstrate
Kasserer: Marit Engdal Borgersen
Web ansvarlig: Renata Ewa Goel
Utvalgsmedlem: Sissel Anita Eggan (Premieansvarlig)
Utvalgsmedlem: Annelise Wettergreen (Utstillingsresultater på web)
Utvalgsmedlem: Milla Stav Nilsen (Stoff til Mynden)
Utvalgsmedlem: Elin Engeli (Poengberegning)


Utvalget har ikke hatt møter dette året. All kontakt mellom utvalgsmedlemmene har skjedd ved bruk av e-post og telefon. Dette har fungert bra i år.

Renata Ewa Goel har hatt ansvaret for SU sin hjemmeside og koordinerer utstillingsresultatene sammen med Annelise som har ansvar for disse.

Årets store begivenhet var Salukispesialen på Lier Vgs. Denne gang delte vi plassen med tre andre utvalg, og de som har flere mynderaser synes sikkert det er fint med dette konseptet. Tidspunktet var lagt til NKK sin utstilling på Bjerke slik at utstillerne kunne kombinere disse to utstillingene dersom de ønsket det. Været var nesten topp men noe ustabilt denne gangen. Som vanlig var det bare å nyte dagen. Dommer var Michael Williams fra England, Kasaque Saluki.
Som tidligere år hadde vi egen Salukispesial logo som vi brukte på katalog, diplomer, lunsjkuponger, annonser og våre egne Salukispesial buttons som alle vinnere fikk utdelt. Forslaget til årets logo kom fra Cathrine Ulrikson som har en litt naiv enkel strek i sitt uttrykk. Som tidligere år var påmeldingen stor og det var flere hunder på besøk fra Sverige. Det var likevel hovedsakelig norskeide hunder som deltok og mange av disse var også oppdrettet i Norge. Vi håper jo at de norske oppdretterne stiller mannsterke og viser fram resultatene av oppdrettet sitt. Det er derfor kjekt at flere velger å prioritere denne utstillingen i løpet av årets mange utstillinger. Som i fjor var premiebordet bugnende! Tone Orre, som ikke er med i utvalget, stilte opp og gjorde en strålende innsats slik at vi kom i havn med dette. Utvalget takker salukieiere og oppdrettere som bidro med gavepremier. Stemningen rundt ringen var nok en gang upåklagelig.
Felles lunsjbord!. Dette var nok en gang suksess! Så utrolig mye god mat!! Elin jobbet utrettelig og fikk god hjelp av villige hjelpere. Det ble nok en gang anrettet et appetittvekkende bord. Det var ikke mange smulene igjen når lunsjen var fortært. Det er helt tydelig at dette er populært.
Nok en gang vil vi takke utstillerne for at de var så flinke til å rydde etter seg og for flott sportsånd. Det er ”ingen sak” å arrangere utstilling når folk er så positive.

Utregning av årets utstillings saluki med mer har Elin hatt ansvaret for, og utregning av årets lc-saluki har vært Renata sitt ansvar. Dessverre deltok kun et fåtall norske salukier i LC i  2014. Det gjorde at det kun ble satt opp en vinner. Listen endte på åtte som hadde poeng for deltakelse på LC. Dermed var det ikke mulig å lage en liste som gikk fra en til ti. Renata og Elin jobber sammen om dette.

Utvalget har ikke fått jobbet så mye med RAS for salukirasen, men dette er det tatt tak i og en håper å ha dette på plass innen kort tid.

Det har blitt invitert inn dommer til å dømme Salukispesialen i 2016.

Marit har full kontroll på regnskapet og det er en viktig jobb. Utvalget har sunn økonomi. Det gir oss muligheter i forbindelse med dommervalg til spesialen med mer. Mange la kanskje merke til de flotte bannerne som prydet årets spesial?

Som leder i SU ønsker jeg å takke alle i utvalget for flott innsats og godt samarbeid i året som var.

Vedlagt er regnskapet for 2014.

Med vennlig hilsen
Elisabeth Espedal Hoogstrate
Leder Salukiutvalget