I denne perioden har utvalget bestått av:
Leder/ansvarlig for stoff til Mynden: Joanna Engvik
Nestleder/ kasserer: Ann Kristin Børsum
Kasserer/ utvalgsmedlem: Astrid Cecilie Joensen (trakk seg ut tidlig i perioden.)
Utvalgsmedlem: Kristin Roaas (valgt å melde seg ut av NMK rett etter årsmøte, derfor ble ikke lenger medlem av Salukiutvalget )

Oppdateringer av hjemmesiden til Salukiutvalget ble ivaretatt av Renata Ewa Goel, Annelise Wettergreen og Andrea Viktoria Haugland. Disse tre har oppdatert hjemmesiden i flere år og har fortsatt med denne jobben uten at de formelt var med i utvalget.

Salukiutvalget har ikke hatt møter under året. All kontakt mellom utvalgsmedlemmer imellom og mellom utvalget og webansvarlige har skjedd ved bruk av e-post, messenger og telefon. Dette har fungert meget bra.

Utregning av årets utstillingssaluki og lure coursing saluki har Joanna hatt ansvaret for. Joanna fikk hjelp av Renata Ewa Goel til å kontrollregne listene.

Årets Salukispesial ble gjennomført på Bueskytterbanen i Horten. Vi delte plassen med tre andre utvalg, og de som har flere mynderaser syntes sikkert det var fint med dette konseptet. Til tross for plassbytte hadde vi flere besøkende fra Sverige. Det var allikevel hovedsakelig norskeide saluki som deltok og flere av disse var også oppdrettet i Norge. Dommeren for dagen var Enrique De La Morena, kennel Hyrkanya fra Spania. Utvalget takker de salukieierene, oppdretterne og sponsor Josera Hundefor som bidro med gavepremier.

Som hvert år hadde vi egen Salukispesial logo tegnet av Casandra Sveum. Logoen ble brukt til annonser, diplomer, katalog og våre egne buttons. Andrea og Renata tok seg av å lage alt det grafiske materialet. Nok en gang vil vi takke utstillere for at de var så flinke til å rydde etter seg og for flott « konkurranseånd». Det er hyggelig å arrangere utstilling når folk er så positive.

Ann Kristin hadde full kontroll på regnskapet som i år dessverre viste at Salukispesialen gikk med et lite underskudd. Regnskapet er oversendt til NMK.

Det har blitt jobbet med 2019 spesialen. Dette gjøres i samarbeid med APSSU og Borzoiutvalget. Det har blitt sendt søknad for bruk av Borreparken. Klareringanmodning på dommer er sendt NKK, da dommer er britisk. Fôrsponsor til utstillingen blir Top Pet Products og de sponser med fôret Genesis Pure Canada.
• Det ble søkt om cert utstilling i 2020.
• Det har blitt invitert inn dommere til å dømme salukispesialene i 2020 og 2021.

Som leder SU ønsker jeg å takke Ann Kristin som medlem av utvalget samt Renata Ewa Goel, Andrea Viktoria Haugland og Annelise Wettergreen for flott innsats og godt samarbeid i året som var.

Med vennlig hilsen
Joanna Engvik
leder Salukiutvalget