I denne perioden har utvalget bestått av:

Leder: Elisabeth Espedal Hoogstrate
Kasserer: Marit Engdal Borgersen
Web ansvarlig: Renata Ewa Goel
Utvalgsmedlem: Geir Land (Premieansvarlig)
Utvalgsmedlem: Annelise Wettergreen (Utstillingsresultater på web)
Utvalgsmedlem: Anne Berit Engebakken (Stoff til Mynden)
Utvalgsmedlem: Elin Engeli (Poengberegning)

Utvalget har hatt to møter dette året. Referatene fra disse har blitt lagt ut på hjemmesiden til utvalget slik at de som følger salukiutvalget kan se hva vi tar opp på møtene.

Renata Ewa Goel har hatt ansvaret for SU sin hjemmeside og koordinerer utstillingsresultatene sammen med Annelise som har ansvar for disse.

Årets store begivenhet var Salukispesialen på Nebbursvollen Friluftsbad på Lillestrøm. Dette var en topp utstillingsplass, som vi får benytte når det lar seg gjøre. Tidspunktet var igjen lagt
til NKK sin utstilling på Bjerke slik at utstillerne kunne kombinere disse to utstillingene dersom de ønsket det. Været var strålende så det var bare å nyte dagen. Dommer var Meike
DeHaney fra Tyskland, som har saluki kennelen von der Irminsul. Til å bedømme Junior Handling og Barn og hund fungerte Milla Stav Nilsen. Utvalget takker for flott innsats.
Som tidligere år hadde vi egen Salukispesial logo som vi brukte på katalog, diplomer, lunsjkuponger, annonser og våre egne Salukispesial buttons som alle vinnere fikk utdelt.
Forslaget til årets logo kom fra Anne Berit Engdal som fikk gjennomslag for sitt engasjement for korthårsvarianten.

Som tidligere år var påmeldingen stor og det var hunder på besøk fra Sverige. Det var likevel hovedsakelig norskeide hunder som deltok og flere av disse var også oppdrettet i Norge. Vi
håper jo at de norske oppdretterne stiller mannsterke og viser fram resultatene av oppdrettet sitt. Det er derfor kjekt at såpass mange velger å prioritere denne utstillingen i løpet av årets
mange utstillinger.

Som i fjor var premiebordet bugnende! Geir hadde gjort en strålende innsats nok en gang. Utvalget takker salukieiere og oppdrettere som bidro med mange gavepremier som det var
kjekt å vinne. For SU var det fint å se alle de smilende ansiktene da folk gikk ut av ringen med armene fulle. Stemningen rundt ringen var upåklagelig. I år styrte nok en gang Geir
utstillingen med nennsom hånd til alles fornøyelse. Vi hadde fin avslutning på en fantastisk dag.

Felles lunsjbord! Nå kan vi si at det er tradisjon. Det var nok en gang suksess! Så utrolig mye god mat!! Elin jobbet utrettelig og fikk god hjelp av Petter. Det ble nok en gang anrettet et
appetittvekkende bord. Fortsett å komme med smakfulle retter, slik at det blir like bra i 2014!

På samme måte som sist fikk de som hadde bidratt med mat matkuponger. For alle andre var det mulig å kjøpe matkuponger til en pris av 50,- kroner per stk. Det var ikke mange smulene
igjen når lunsjen var fortært. Nok en gang vil vi takke utstillerne for at de var så flinke til å rydde etter seg og for flott sportsånd. Det er ”ingen sak” å arrangere utstilling når folk er så positive.

Det har vært litt kluss med stoffet i Mynden i de to siste utgavene. Dette skal det være ordnet opp i nå og vi håper at det ikke avskrekker salukieierne fra å sende inn bidrag. Vi lover at vi
kommer sterkere tilbake.

Utregning av årets utstillings saluki med mer har Elin hatt ansvaret for og utregning av årets lc-saluki har vært Renata sitt ansvar. De har jobbet sammen om dette.

Geir og Anne Berit valgte å trekke seg fra utvalgsarbeidet av personlige grunner rett etter spesialen. To poster står derfor åpne og vi håper at det er salukieiere der ut som kjenner på at
de vil være med å jobbe for rasen her i Norge.

Utvalget har gått i gang med jobben knyttet til RAS for salukirasen. Dette vil det fortsettes med neste år.

Marit og Annelise har også gått i gang med jobben å revidere Salukiutvalget sin perm med oversikt over utvalgets arbeidsoppgaver med mer.

Det har blitt invitert inn dommere til å dømme de neste to Salukispesialene.

Som leder i SU ønsker jeg å takke alle i utvalget for flott innsats og godt samarbeid i året som var.

Vedlagt er regnskapet for 2013.


Med vennlig hilsen
Elisabeth Espedal Hoogstrate
Leder Salukiutvalget