I denne perioden har utvalget bestått av:
Leder: Elisabeth Espedal Hoogstrate
Sekretær: Renata Ewa Goel (Lc-stoff på web)
Kasserer: Brith Hiorth
Web ansvarlig: Kristian Viken
Utvalgsmedlem: Stine Skuterud
Utvalgsmedlem: Geir Land (Premieansvarlig)
Utvalgsmedlem: Cathrine Fareth (Stoff til Mynden)

Utvalget har ikke hatt møter dette året. Det har vært brukt e-post og telefon. Dette har fungert greit ettersom medlemmene i utvalget har sine arbeidsoppgaver og tar seg av disse på en god måte.

I 2011 har Kristian fortsatt å ha ansvaret for SU sin hjemmeside. Renata har som tidligere tatt
seg av lure coursing stoffet. Vi er glade for at hjemmesiden vår blir såpass flittig brukt av
salukieiere i Norge og utlandet. Da er det verdt jobben med å holde den oppdatert.

Årets store begivenhet var Salukispesialen på Lier Vgs. i Drammen. I år delte vi plassen med afghanerutvalget og borzoiutvalget. Tidspunktet var igjen lagt til NKK sin utstilling på Bjerke slik at utstillerne kunne kombinere disse to utstillingene dersom de ønsket det. Været var fantastisk så det var bare å nyte dagen. Dommer var Juan Carlos Vasconsellos bosatt i Paraguay, som har saluki kennelen Anjal Sahara. Til å bedømme Junior Handling og Barn og hund stilte Chanett Orre godt hjulpet av assistent Belle Skogland. Utvalget takker for flott innsats.

Som tidligere år hadde vi egen Salukispesial logo som vi brukte på katalog, diplomer, lunsjkuponger, annonser og våre egne Salukispesial buttons som alle vinnere fikk utdelt. Årets logo var laget av Kristian Viken. Vi prøver å få bidrag til logoen fra andre ved å spørre etter bidrag via vår hjemmeside, men så langt har det ikke kommet forslag til logo fra andre. Vi ønsker jo å gi hver spesial sitt eget særpreg og håper at noen der ute vil føle kallet til å sende inn bidrag til framtidige spesialer. Vi håper at de som deltar synes at dette er et kjekt initiativ som vi også ønsker å gjennomføre på framtidige spesialer.

Det gledet utvalget at vi også i år hadde så stor oppslutning rundt spesialen. Igjen var over 70 hunder påmeldt når en regner med alt. Det var hunder på besøk fra Sverige og Finland, og de tok godt for seg av premiebordet og til og med den gjeveste plassering, nemlig Best in Show. Det var likevel hovedsakelig og norskeide hunder som deltok og mange av disse var også oppdrettet i Norge.

Som i fjor var premiebordet bugnende! Geir hadde sammen med sin samboer Kenneth igjen i år ansvar for dette, og vi er takknemlige for at de gjennom sine diverse kontakter kan framskaffe så mye flott. Utvalget takker salukieiere og oppdrettere som bidro med mange gavepremier som det var kjekt å vinne. For SU var det fint å se alle de smilende ansiktene da folk gikk ut av ringen med armene fulle. Stemningen rundt ringen var upåklagelig. Også i år var det Geir som styrte utstillingen med nennsom hånd til alles fornøyelse.

Felles lunsjbord! Nå kan vi snart si at det er tradisjon. Det var nok en gang suksess! I år som i fjor var Sigbjørn primus motor bak et appetittvekkende bord. En del salukieiere kom med smakfulle retter, men vi tar gjerne imot enda mer ved årets utstilling. Det ble nemlig mange retter produsert hjemme hos Sigbjørn og Ann Kristin da de var redde for at det skulle bli manko. På samme måte som sist fikk de som hadde bidratt med mat matkuponger. For alle andre var det mulig å kjøpe matkuponger til en pris av 50,- kroner per stk. Det var ikke mange smulene igjen når lunsjen var fortært.

Nok en gang vil vi takke utstillerne for at de var så flinke til å rydde etter seg og for flott sportsånd. Det er ”ingen sak” å arrangere utstilling når folk er så positive. Utstillingen gikk med et lite underskudd så det er godt vi har penger på bok.

Alle har sikkert med glede lest alt saluki stoffet i Mynden og det er som i fjor takket være Cathrine. Igjen vil jeg på vegne av SU takke henne for det pågangsmotet hun har hatt i denne jobben.

Utregning av årets utstillings saluki har Geir hatt ansvaret for og utregning av årets lc-saluki har vært Renata sitt ansvar.

Som tidligere år var den siste aktiviteten til SU i 2011 å gi ut kalender og etter henvendelse fra salukifolket ble det også denne gang gitt kalenderkake ved NKK sin utstilling på Lillestrøm. Startskuddet for salget av kalenderen gikk med kake som igjen hadde kalenderforsiden som pynt. På SU sin hjemmeside kunne en ut fra bildene se at kaken ble godt mottatt og mange var innom for å få en bit. I år bestemte vi oss for å bestille 150 kalendere i stedet for 200 som tidligere. Det er alltid litt ekstra arbeidsomt å selge de siste 50. Det resulterte i utsolgt opplag rett etter jul. Det ble laget facebook side hvor SU presenterer kalenderen, og som skal hjelpe til å promotere denne. Kalenderen er utvalgets inntektskilde så det er den som gir oss muligheten til å gå gjennomføre de aktivitetene utvalget tilbyr salukieierne her i landet. Takk til alle de som kjøper kalenderen. Heldigvis er det mange utenfor Norges grenser som også kjøper den ettersom det ikke er nok salg her til å forsvare det opplaget vi har.

Kalenderen ble også i år laget av Renata og Elisabeth og vår kasserer Brith hadde som vanlig den travle jobben med å sende ut denne verden rundt.

SU takker Kristian Viken for hans innsats i utvalget med å bygge opp hjemmesiden vår og den jobben han har gjort i flere år som webansvarlig samt ansvaret for katalogen med mer i forbindelse med Salukispesialen. Han har nå bestemt seg for å trekke seg tilbake og la nye krefter trø til.

Som leder i SU ønsker jeg å takke alle i utvalget for flott innsats og godt samarbeid i året som var.

Med vennlig hilsen
Elisabeth Espedal Hoogstrate
Leder Salukiutvalget