I denne perioden har utvalget bestått av:
Leder: Elisabeth Espedal Hoogstrate
Sekretær/Web ansvarlig: Kristian Viken
Kasserer: Brith Hiorth
Utvalgsmedlem: Renata Ewa Goel (ny sekretær fra november møtet)
Utvalgsmedlem: Nina Kristin Wikander Sandbæk
Utvalgsmedlem: Geir Land
Utvalgsmedlem: Cathrine Fareth

Utvalget har hatt et møte på Lillestrøm i november i forbindelse med NKK sin utstilling Ellers har det hovedsakelig vært brukt e-post og telefon. Referatene fra dette møtet kan leses på vår hjemmeside.

I 2010 har Kristian fortsatt å ha ansvaret for SU sin hjemmeside. Renata tar seg fortsatt av lure coursing stoffet. Vi er glade for at hjemmesiden vår blir flittig brukt av salukieiere i Norge og utlandet. Da er det verdt jobben med å holde den oppdatert.

Under verdensvinner utstillingen 2010 stilte SU med gratis lunsj til alle salukieiere som var medlemmer av NMK. Dette var meget vellykket og det var god stemning rundt lunsjbordet.

Årets store begivenhet var Salukispesialen på Lier Vgs i Drammen. I år var tidspunktet noe senere enn vi pleier å ha det. Første helg i september sammen med NMK sin Høstutstilling. Været var fantastisk så det var bare å nyte dagen. Dommer var Ken Allan på spesialen og hans kone Diana Allan på NMK sin utstilling. Begge oppdrettere av saluki gjennom mange år i England under kennelnavnet Jazirat.

Også i år hadde vi egen Salukispesial logo som vi brukte på katalog, diplomer, lunsjkuponger, annonser og våre egne Salukispesial buttons som alle vinnere fikk utdelt. Årets logo var laget av den finske kunstneren og salukieieren Sirkku Moilanen. Vi synes at det er kjekt å kunne gi hver spesial sitt eget særpreg og håper at de som deltar synes at dette er et kjekt initiativ som vi også vil prøve å gjennomføre på de kommende spesialene.

Det gledet utvalget at vi også i år hadde så stor oppslutning rundt spesialen. Igjen var over 70 hunder påmeldt når en regner med alt. Som sist år var det var hunder på besøk fra Sverige, og de tok godt for seg av premiebordet. Det var likevel hovedsakelig norskeide hunder som deltok og mange av disse var også oppdrettet i Norge. I SU har vi snakket om at vi håper denne fantastiske oppslutningen rundt vår årlige spesial fortsetter og vi vil gjøre vårt ytterste for at det skal bli en flott opplevelse både for alle salukieiere og saluki interesserte.

Som i fjor var premiebordet bugnende! Geir som hadde ansvaret for dette og speaker tjeneste gjorde en flott jobb, og det ble mye humring rundt ringen på hans humoristiske uttalelser. Nok en gang hadde mange salukieiere og oppdrettere bidratt med mange flotte gavepremier som det var gøy å vinne. For SU var det fint å se alle de smilende ansiktene da folk gikk ut av ringen med armene fulle. Stemningen rundt ringen var upåklagelig.

Felles lunsjbord! Nå kan vi snart si at det er tradisjon. Det var nok en gang suksess! Mange salukieiere bidro med smakfulle retter, og bordet som til slutt kunne beskues, før alle fikk forsyne seg, var virkelig et syn. Sigbjørn hadde ansvaret og gjorde en super jobb. På samme måte som sist fikk de som hadde bidratt med mat matkuponger. For alle andre var det mulig å kjøpe matkuponger til en pris av 50,- kroner per stk.

Vi vil også denne gang takke utstillerne for at de var så flinke til å rydde etter seg og for flott sportsånd. Det er ”ingen sak” å arrangere utstilling når folk er så positive. Utstillingen går med underskudd, så neste år vil vi øke påmeldingsprisene noe og dermed håper vi å gå i null. I år har vårt nye SU medlem Cathrine hatt ansvar for stoffet til Mynden og som leder av SU takker jeg henne for det pågangsmotet hun har hatt i denne jobben. Dere er sikkert mange med meg som har lagt merke til de innholdsrike saluki sidene i bladet i 2010. Jeg ser fram til fortsettelsen.

Den siste aktiviteten SU hadde i 2010 var å gi ut kalender og etter den positive mottakelsen av lunsjen på verdensvinner utstillingen ble det bestemt å gi kake til salukifolket ved NKK sin vinner utstilling på Lillestrøm. Så da gikk startskuddet for salget av kalenderen med kake som hadde kalenderforsiden som pynt. Kaken ble godt mottatt og mange var innom både for å få kake og kjøpe kalender. Vi har igjen solgt opp mot 200 kalendere til salukieiere ikke bare i Norge, men til saluki entusiaster langt utenfor våre landegrenser. Vår kasserer Brith synes at det er fascinerende å få forespørsler etter kalender fra fjerne strøk på andre siden av kloden.

Det er en hel del arbeid knyttet til salget av kalenderne og vi tar gjerne imot hjelpende hender til denne jobben.

SU takker Nina Kristin Wikander Sandbæk for hennes innsats i utvalget ettersom hun har bestemt seg for å trekke seg tilbake og la nye krefter trø til.

Som leder i SU ønsker jeg å takke alle i utvalget for flott innsats og godt samarbeid i året som var.

Med vennlig hilsen
Elisabeth Espedal Hoogstrate
Leder Salukiutvalget