I denne perioden har utvalget bestått av:
Leder: Elisabeth Espedal Hoogstrate
Sekretær/Web ansvarlig: Kristian Viken
Kasserer: Brith Hiorth
Utvalgsmedlem: Renata Ewa Goel (ny sekretær fra november møtet)
Utvalgsmedlem: Nina Kristin Wikander Sandbæk
Utvalgsmedlem: Joanna Engvik
Utvalgsmedlem: Trude Skogesal

Utvalget har hatt to møter. Et i Oslo i mars i forbindelse med Generalforsamlingen i NMK, og et på Kolbotn i Oslo området i november. Ellers har det hovedsakelig vært brukt e-post og telefon. Referatene fra disse to møtene kan leses på vår hjemmeside.

I løpet av året 2009 har utvalget arrangert handlerkurs i Oslo med Nicklas Eriksson som instruktør. Det var lørdag 23. mai. Kurset var vellykket og SU fikk positive tilbakemeldinger.

I 2009 har Kristian fortsatt å ha ansvaret for SU sin hjemmeside. Han har i løpet av året fått en medhjelper i Renata som tar seg av lure coursing stoffet. Vi er glade for at hjemmesiden vår blir flittig brukt av salukieiere i Norge og utlandet. Da er det verdt jobben med å holde den oppdatert.

Årets store begivenhet var Salukispesialen på Linderud gård i august med dommer Deric Aube fra USA. Spesialen var i år samtidig med Bjerkeutstillingen til NKK. Som i fjor med egen Salukispesial logo som vi brukte på katalog, diplomer, lunsjkuponger, annonser og våre egne Salukispesial buttons som alle vinnere fikk utdelt. Det var også mulig å få kjøpe buttons til 10 kroner stykket. Dette vil vi også prøve å gjennomføre på de kommende spesialene.

Det gledet utvalget at vi også i år hadde så stor oppslutning rundt spesialen. Igjen var over 70 hunder påmeldt. Som sist år var det var hunder på besøk fra Sverige og Finland, men denne gang også fra Danmark. Det var likevel hovedsakelig norskeide hunder som deltok og mange av disse var også født i Norge. I SU har vi snakket om at vi håper denne fantastiske oppslutningen rundt vår årlige spesial fortsetter og vi vil fortsette å gjøre vårt ytterste for at det skal bli en flott opplevelse både for alle salukieiere og saluki interesserte.

Som i fjor var premiebordet bugnende! Salukieiere og oppdrettere hadde bidratt med mange flotte gavepremier som det var gøy å vinne. SU hadde vinteren 2009 gått til innkjøp av to flotte saluki skulpturer som nå er utvalgets vandrepremier. Disse fikk mange kommentarer over hvor nydelige de er. For SU var det fint å se alle de smilende ansiktene da folk gikk ut av ringen med armene fulle. Stemningen rundt ringen var upåklagelig.

I år mestret vi bedre tidsbruken og utstillingen var ferdig før kveldsskyggene ble for lange. Dette på tross av at vi hadde en ny aktivitet; Felles lunsjbord! Det var en suksess! Mange salukieiere bidro med smakfulle retter, og bordet som til slutt kunne beskues, før alle fikk forsyne seg, var virkelig et syn. Renata’s datter Rati hadde gjort en fantastisk jobb. Dersom en hadde bidratt med mat fikk en matkuponger. For alle andre var det mulig å kjøpe matkuponger til en pris av 50,- kroner per stk.

I forbindelse med årets spesial organiserte også SU blodprøvetaking av så mange salukier som mulig for forskningsprosjektet i Finland. Lena Størmer Dahl og Ingunn Solberg Eriksson stod for prøvetakingen. Totalt 46 prøver ble tatt. Disse ble sendt til Finland og vi har fått tilbakemelding om at de er vel mottatt der borte.

SU takker utstillerne for at de var så flinke til å rydde etter seg og for flott sportsånd. Det er ”ingen sak” å arrangere utstilling når folk er så positive.

Den siste aktiviteten SU hadde i 2009 var å gi ut kalender. Vi har igjen solgt rundt 200 kalendere til salukieiere ikke bare i Norge, men til saluki entusiaster i USA, Europa og våre naboland. Det har igjen gitt et brukbart overskudd til utvalget som dermed har økonomisk handlerom i året som kommer.

SU takker Trude Skogesal og Joanna Engvik for deres innsats i utvalget ettersom de nå har bestemt seg for å trekke seg tilbake og la nye krefter trø til.

Som leder i SU ønsker jeg å takke alle i utvalget for flott innsats og godt samarbeid i året som var.

Med vennlig hilsen
Elisabeth Espedal Hoogstrate
Leder Salukiutvalget