Utvalget har hatt følgende sammensetning:

Leder - Joanna Engvik
Nestleder/kasserer - Ann Kristin Børsum
Informasjon - Ine Dyngeland
Helse/rehab - Bente Nystuen
Sekretær - Ragne Buer


Hjemmesiden til Salukiutvalget

Oppdateringer av hjemmesiden til Salukiutvalget; www.saluki-norway.com ble meget godt ivaretatt av Renata Ewa Goel, Annelise Wettergren og Andrea Viktoria Haugland.

Utvalgsmøter

Utvalget har hatt fem møter i løpet av året (31.03, 07.05, 27.05, 11.06, 28.10.). Det har i tillegg vært løpende kontakt mellom utvalgs medlemmene på messenger, epost og telefon.

Utvalget har behandlet:

  • Økonomi – forsøk på å bedre utvalgets økonomi
  • Behov for kursing til Lurecoursing
  • Planlegging og evaluering av Salukispesialen 2019
  • Planlegging av Salukispesialen 2020
  • Arbeid med rasekompendium for saluki
  • Helse og rehabilitering
  • Informasjon til Magasinet Mynden
  • Søknad om tilskudd fra NMK til utvikling av hjemmesiden

Salukispesialen 2019

Spesialen ble arrangert på Borrehaugene i Horten kommune. Området var vakkert med nærliggende service-hus som vi fikk låne av Vestfold fylkeskommune. Vi delte utstillingsområdet med tre andre mynderaser; APSSU, Borzoj og Italiensk mynde.

Det var 45 påmeldte salukier, flest norske, men også svenske hunder var representert. Joanne Mahon fra England, kennel Iskandraya, var dommer..

De 10 beste utstillings-salukiene fra 2018 ble hedret under spesialen. Det ble også beste lurecoursing-hund og lurecoursing-hund av motsatt kjønn.Beste lurecoursingsaluki 2018; Qatiifah Amal Amirah. Eier: Linn Mari Sørgård, Norge. Beste lurecoursingsaluki motsatt kjønn: Sinaxs Chamsin. Eier: Jorunn Land og Per Helge Land.  

Det ble lagt ned et betydelig arbeid med planlegging og innkjøp av premier og rosetter, organisering av lunsjbord og produksjon av katalog.

Lurecoursing 2019

Kriteriene for å kåre en vinner er minst 3 prøver i nordiske land. Dette har ingen norske hunder klart, da det ble aktivitetsforbud grunnet smittsom hundesykdom i Norge. Ut fra denne forutsetningen er vinner den med høyest score på 1.prøve: Qatiifah Amal Amirah, eier Linn Mari Dyrseth.

Årets utstillings-saluki 2019

I år vil vi gratulere Ingunn Solberg Eriksson og Nicklas Eriksson, kennel Qirmizi fra Sverige med årets vinner C.I.B. NORD DK UCH, FI V-13, NO JV-13, NORD V-13, NO V-14, NORD V-14, ESH-15, NORD V-15, SE V-16, NO V-18-19, SE W-18, WW-18 Qirmizi Ovation «Rios". Rios ble også vinneren av Norsk Kennel Klub sin kåring av Årets mestvinnende saluki på NKK utstillinger.

Beste tispe finner vi på 2. plass. Det er C.I.B. NO SE DK FI PT IBER Nordic UCH WW-17, SE V-17, DK V-18, NO V-18, NordicV-18, Latin W-19 & 20, Porto Winner-20 Aziz Qitarah «Tarah» også eid av kennel Qirmizi. «Tarah" bor hos Renata Ewa Goel og Erik Watz i Norge. 

Søknad om tilskudd fra NMK

Gjennom mange år har entusiaster i det norske saluki-miljøet bygd opp et verdifullt arkiv for denne rasen med opplysninger om utstillinger, stamtavler og annet aktuelt materiale av historisk verdi. I arkivet ligger dessuten en stor samling av bilder av hunder. For cirka 10 år siden overtok saluki-utvalget det videre arbeid med dette arkivet som ble knyttet til utvalgets hjemmeside. Arkivet ble bygd på et dataprogram for profesjonelle programmerere. Det viste seg nødvendig å oppdatere og fornye programvaren. Utvalget fant det mest forsvarlig å gå over til en ny webbasert plattform der utvalget kan fortsette oppdateringer i et enkelt brukergrensesnitt via internett. Men det var betydelig kostnader ved å overføre ( konvertere) arkivet til den nye plattformen. Utvalget søkte derfor NMK om økonomisk støtte til sikring av arkivet og utvikling av hjemmesiden. Søknaden ble innvilget med opptil 50 prosent av dokumenterte utgifter, maksimalt 8000 kroner.

Oppsummering

Utvalgets aktiviteter har i første rekke dreid seg om saluki-spesialen og lurecoursing. Dugnadsarbeidet har vært utført av et fåtall medlemmer, i hovedsak utvalget. Det må være et mål å få engasjert flere medlemmer til å gjøre en innsats.
Arbeidet med et eget rasekompendium for saluki er godt i gang, Utvalget avventer retningslinjer for videre arbeid fra NMK.
Salukispesialen gikk i en liten økonomisk pluss takket være sponsing av rosetter, loddsalg og dommer som takket nei til honorar. Med hensyn til økonomi har vi en utfordring med å få opp antall påmeldte i 2020. Takk til alle som bidro til at dette ble en meget vellykket og hyggelig dag.Solbergelva 30.01.2020

Joanna Engvik, leder (s)

Ann Kristin Børsum, nestleder/kasserer (s)

Ine Dyngeland, informasjon (s)

Bente Nystuen, helse/rehab (s)

Ragne Buer, sekretær (s)