Dommerpresentasjon Alan Ewles, Canada

Vi har gleden av å ha dommer Alan Ewles fra Canada til å dømme hundene våre i år, og jeg håper virkelig at dere møter opp mannsterke slik at han får se hele spennet blant de norske salukiene.

Alan Ewles ble betatt av salukien i 1974, og fikk sin første saluki fra Jen Araby-kennelen i 1976. Jen Araby sine blodslinjer er grunnlaget for Afkin-salukiene. Alan Ewles har oppdrettet over 25 kull gjennom årene. Han har både sletthårs- og langhårssalukier og oppdrettet den første sletthårssalukien som vant både canadisk og amerikansk championat, Afking Bagdad Abou. Hans dommerfilosofi er todelt; Han mener at rasestandarden er en veiviser til hvordan oppdrette og beholde den mest korrekte/virkelige formen av saluki; det være seg sletthår eller langår, og at en ved å gjøre dette vedlikeholder en de forskjellige aspektene ved funksjonen og hensikten til rasen saluki utover ens virke som oppdretter.

Han har vært dommer siden 1980 og har så langt kun dømt salukier i ett av de nordiske landene, nærmere bestemt Finland. Derfor er det ekstra spennende å få ham hit for å dømme vår spesial.