Å oppdatere fortløpende en hjemmeside er et ganske omfattende arbeid og Salukiutvalget er stolt over, at vi kan yte denne servicen til salukientusiaster rundt om i landet.
Nåværende webmaster Renata Goel har nå fått en hjelpende hånd fra Bente Waldal. Det er hun som fremover skal oppdatere lure coursing stoffet. Snart er også Annelise Wettergreen klar til begynne å legge inn utstillingsresultater på hundenes egne sider.
Med en slik fordeling av arbeidet håper vi å oppretholde den gode servicen også fremover.
MEN, Bente er HELT avhengig av at dere som er aktive innen sporten sender inn både prøveresultater, lisenser og bilder! I år er det ikke kommet et eneste bilde fra noen av prøvene! Det er også hunder som har fått lisens, og webmaster har heller ikke fått beskjed om dette!

Alt lure coursing relatert stoff sendes til: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Alt av nyhetssaker, utstillingsresultater, valpeformidling, spørsmål og generelle henvendelser til: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nye bilder og opplysninger til salukiarkivet til: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Salukiutvalget ønsker Bente og Annelise velkommen. Lykke til!