Nina K. W. Sandbæk har gått bort. Hun sovnet stille inn på Lindrende enhet lørdag 16. juni.
Nina kom inn i salukimiljøet som en sprudlende virvelvind. Hun ble raskt bitt av LC-basillen og deltok på mange løp i inn og utland med jentene sine «Fanta» og «Tara». Etter hvert ble hun også med i styret i Salukiutvalget i noen år, men helsen satte til slutt begrensninger for hvor aktiv hun kunne være. De som fikk gleden av å bli kjent med Nina vil alltid huske hennes latter og positivitet.
Tirsdag 26. juni skal hun begraves fra Strømsø kirke klokken 10.00

Våre tanker går til hennes ektefelle Jan-Erik og datter Catharina.