Generalforsamlingen til Norsk Myndeklubb har funnet sted 24. mars på Røa Sammfunnshus i Oslo hvor nye representanter til Salukiutvalget skulle velges.

To av utvalgets medlemmer hadde bestemt seg for å ikke stille til gjenvalg og de to ledige plassene skulle besettes ved bruk av benkeforslag. Dessverre lot dette seg ikke gjøre fordi NMK sitt styre hadde feiltolket nye lover fastsatt av Norsk Kennel Klub. Vi kunne derfor ikke erstatte de ledige plassene. Pr. i dag er det bare 5 medlemmer i Salukiutvalget og det sier seg selv at hver av oss må ta på seg mere arbeid selv om vi har noen gode hjelpere blant salukifolket.

Som de fleste vet var det Kristian Viken som de siste 4 årene har oppdatert Salukiutvalgets hjemmeside og arkivet. Han har også lagt ned mye arbeid i både profesjonelt design, oppbygging og videreføring av denne omfattende databasen. Nå har Kristian kastet inn håndkleet og jobben som webmaster er overtatt av Renata Ewa Goel.