Lure coursing sesongen er over og det er tid til å beregne listen for "Årets LC- saluki".
Rapporteringen fra de deltagende har dessverre ikke vært optimal i år og det har vært en utfordring å finne ut hvilke norske hunder som har deltatt på ulike prøver i Norden. Ingen av de svenske sidene er heller 100% oppdatert på resultater.
Etter en god del forskningsarbeid er alle de kjente resultatene lagt inn på de deltagende hundenes sider og vi ber eiere om å sjekke om disse stemmer. Fram tom. 10. desember mottar vi rettelser til resultater.
Mottar vi ikke noen rettelser blir Årets lc-saluki liste beregnet ut i fra de resultatene som ligger på siden.
Send rettelser til: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Har du spørsmål ang. beregningen kan du også sende en mail til samme adresse.