Nr Navn Dato Sted Antall Plass Poeng Sum
1 Qirmizi Ovation 16.13.2019 Kristiansand 13 BIR 5 +  
    01.06.2019 Melsomvik 17 BIR 5 +  
    16.11.2019 Lillestrøm 43 BIR 5 +  
    17.08.2019 Lillehammer 18 BIR 5 +  
    15.11.2019 Lillestrøm 45 BIR 8 = 28
               
2 Zadonas Durandal 16.02.2019 18 BIR 5 +  
    15.02.2019 16 BIR 5 = 10
               
2 Amasoneland's Midsummer Hippolyta 05.05.2019 Ålesund 16 BIR 5 +  
    04.05.2019 Ålesund 13 BIR 5 = 10
 
4 Aziz Qitarah 29.06.2019 Trondheim 26 BIR 5 +  
    16.02.2019 29 BIM 3 = 8
 
5 Amiyat Essowyn 15.11.2019 Lillestrøm 45 BIM 5 +  
    16.11.2019 Lillestrøm 43 BIM 3 = 8

"Årets mestvinnende (rase) på NKKs utstillinger".
Poengsystem:
NKKs internasjonale/nordiske utstillinger: BIR 5 poeng og BIM 3 poeng.
Dogs4All: BIR 8 poeng og BIM 5 poeng.
Hunden må ha oppnådd BIR eller BIM på minst to av NKKs internasjonale utstillinger. Alle plasseringer i løpet av året legges sammen. Hunden med flest poeng totalt er vinner av årskonkurransen. Ved poenglikhet vinner den som har flest BIR. Ved likt antall BIR vinner den hunden som har blitt BIR på de(n) utstillingen(e) hvor flest i rasen deltok. Ved evt fortsatt likhet kåres to vinnere.