Beste norske ”Beauty and Performance” saluki er navnet på en vandrepremie som i 2006 ble gitt av salukioppdretter og lure coursing dommer M. Behrmann til salukiutvalget. Utregningen til denne vandrepremien baserer seg på oppnådde poeng på årets salukispesial og årets internasjonale lure coursing (se LC-resultater). Prisen ble i 2006 delt ut til Joanna Engviks Ritzas Phantera. I 2007 var det ingen hunder som greide å kvalifisere seg, men i år har vi en vinner! N UCH Caravan Ustura Bahim viste seg å være en stjerne med mer enn ett bein å stå på!
På salukispesialen ble han beste hannhund, og fikk med det 8 poeng, mens han på den internasjonale LC-prøven på Mansrud løp inn til en 4. plass, og sikret seg med det 5 poeng. Tilsammen altså 13 poeng, og vinner av den høythengende vandrepremien! (se reglene for utregning her. (med takk til Kristin Roaas som har sendt inn bildet, og Joanna Engvik som har fotografert)

Vi gratulerer!