Salukiutvalget jobber for tiden med en sak som omhandler testing av NCL før avl, og dette har vært oppe på generalforsamlingen til Norsk Myndeklubb (NMK) i 2023. På generalforsamlingen ble det enstemmig vedtatt at det skal jobbes for at det blir et krav at foreldredyr må være testet for NCL og at resultatet er registrert hos NKK for å få registrert et valpekull.

I den forbindelse ser vi at det er flere spørsmål og misforståelser vi ønsker å klare opp i.

Les spørsmålene her >>