Høsten 2015 døde en saluki i Norge av sykdommen Neuronal Ceroid Lipofuscinose (NCL), på norsk kalt hjernesvinn. NCL er 100% dødelig så Veterinærhøyskolen ble kontaktet. Professor Frode Lingaas startet et prosjekt for å identifisere genet for NCL hos saluki, og en gentest ble lansert i 2018. Styret i NMK og NKK så viktigheten av å få genet under kontroll, så allerede i mars 2018 åpnet NKK for sentralregistrering av testresultater i DogWeb.

For ikke å videreføre NCL anbefaler Salukiutvalget at alle avlsdyr blir testet før avl. Anbefalingen er i tråd med vår egen RAS og NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett. Vi vet at flere oppdrettere tar anbefalingen på alvor og tester, men vi ser også at resultatene unnlater å bli registrert i DogWeb som er den eneste godkjente offentlige databasen i Norge. Dessverre er det pr. i dag bare et fåtall av utførte DNA tester som er registrert i DogWeb (9 stk). Tilbakemeldingen er at det er for dyrt å legge inn resultatet da NKK tar 299,- kr pr test (pr. nov. 2022) for å registrere den i DogWeb. fra 1.1.2023 har prisen for registrering av testen steget til 350,- kr og utvalget dekker denne kostnaden.

Salukiutvalget v/Norsk Myndeklubb tilbyr å dekke kostnaden for registrering i DogWeb

Det en stor glede at Salukiutvalget v/Norsk Myndeklubb kan tilby å dekke kostnaden for registrering i DogWeb for de som tar testen nå, samt for etterregistrering av tester som allerede er utført og ikke har blitt registrert. Vi håper at flest mulig benytter seg av denne muligheten slik at vi får mer helhetlig bilde av forekomsten at dette dødelige genet i salukipopulasjonen i Norge.

Les mere om NCL >>

Rutiner for sentral registrering samt refusjon >>